مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني قزوين « دوره 10، شماره 38

 1. مقايسه اثرات هيستوپاتولوژيك عصاره مورد و سيلورسولفاديازين %1 بر بهبود زخم سوختگي درجه دوم در موش
  سيدغلامعلي جورسرايي، علي اكبر مقدم نيا، عليرضا فيروز جاهي، سيدمحمد ميري، علي عمراني راد، روشنك ثاقبي، سيده فاطمه هاشمي
 2. ارتباط دريافت درشت مغذي ها با عوامل خطر قلبي – عروقي در بزرگسالان : مطالعه قند و چربي تهران
  پروين مير ميران، ليلا آزادبخت، حميرا مهرباني، فريدون عزيزي
 3. مقايسه دريافت كالري و درشت مغذي ها در ساكنين شهرهاي رشت و قزوين
  نسرين عاقلي، سعيد آصف زاده، مجيد رجبي، عادله قدوسي
 4. تاثير دگزامتازون و رژيم غذايي پر پروتئين بر متابوليسم پروتئين در بيماران ضربه مغزي
  سيدمحسن حسني برزي، مريم جوادي، سعيد سليمان ميگوني
 5. تاثير اسيد اسكوربيك بر سطح سرمي مس ، روي ، فعاليت آنزيم سرولوپلاسمين و شاخصهاي آهن در مردان
  معصومه توفيقي، آزاده امين پور، مسعود كيمياگر، بنفشه گلستان
 6. بررسي باليني علائم چشمي بيماران مبتلا به بيماري گريوز
  ابوالقاسم رستگار، محمدرضا بشارتي، محمدرضا شجاع، مسعود رضا معنويت، مهندس محمدحسين احمديه
 7. تاثير تزريق اكسي توسين در سياهرگ نافي بر زمان مرحله سوم زايمان و خون ريزي
  ايراندخت مهري ماهاني، آتوسا قاسمي، سعيد قائمي
 8. رابطه ميزان FSH روز سوم قاعدگي با بروز پاسخ ضعيف در بيماران تحت درمان سيكل هاي كمك باروري
  مهناز اشرفي، آتوسا صيرفي تهرانيان، فريده ملك زاده
 9. مقايسه عوامل خطرساز مادري در نوزادان نارس و رسيده
  ميرعماد مقدم امامي، ابوالفضل مهيار، محمدحسين كردي
 10. ارتباط استنشاق غير مستقيم دود سيگار در مادر با وزن هنگام تولد نوزاد
  معصومه دل آرام، منيژه سرشتي
 11. شيوع حاملين آنتي ژن سطحي هپاتيت B در زنان باردار قزوين (80-1379)
  مسعود شريفي، مينا آصف زاده، فاطمه لالوها، محمود عليپور حيدري، بشري اشتياق
 12. فراواني موارد بستري اوريون در كودكان قزوين (1381)
  آمنه باريكاني
 13. رابطه افت شنوايي با ميزان صدا و سابقه كار
  فرشيد قرباني شهنا
 14. ارتباط غلظت فلزهاي سنگين با هيدروكربن هاي چند حلقه اي معطر مرحله ذره اي در جو اصفهان
  مهشيد لولوئي، بيژن بينا، مرتضي طالبي
 15. سطح حساسيت سوسري هاي بيمارستاني هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران نسبت به حشره كش هاي آيكون و سيپرمترين
  مژگان بني اردلاني، ناهيد نورجاه، فضل اله چنگاني
 16. انگيزه هاي شغلي از ديدگاه كاركنان و مديران بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي قزوين
  پوران رئيسي، رفعت محبي فر
 17. عملكرد نهاده هاي توليد در بيمارستانهاي عمومي دانشگاه علوم پزشكي ايران
  عزيز رضاپور، حسن حق پرست
 18. كاربرد نظامهاي اطلاعات جغرافيايي در مطالعه هاي همه گير شناسي و بهداشت عمومي (مقاله مروري)
  محسن رضائيان
 19. چگونه مي توان مديريت دانش را به كار گرفت ؟
  زكيه پيري، سعيد آصف زاده
 20. گزارش سه مورد كولون كيسه اي مادرزادي در بيماران مقعد بسته (گزارش موردي)
  صادق صادقي پور رودسري، مهران هيرادفر، ننا زابلي نژاد، سيدعلي علمداران

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *