مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » پايش، فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي « دوره 5، شماره 4

 1. رابطه نمايه توده بدن مادر با نتايج بارداري در زايشگاه مهديه شهر بم
  لاله سليماني‌زاده، فرزانه سليماني زاده، عباس عباس زاده، ناهيد نصري
 2. سابقه معاينات چشم پزشكي در جمعيت شهر تهران
  حسن هاشمي، اكبر فتوحي، كاظم محمد
 3. ارزيابي صحت آزمايش‌هاي تشخيصي در بيماران مشكوك به آپانديست حاد با روش تحليل منحني راك
  مهرداد برهاني، كاظم محمد، كورش هلاكويي نائيني، سيد رضا مجد زاده، احمد كاوياني
 4. شيوع سوءتغذيه پروتئين ـ انرژي در دانش‌آموزان دبستاني و عوامل مؤثر برآن
  مهري دلوريان زاد، فريده صادقيان
 5. رضايت بيماران بستري در بيمارستان‌هاي دولتي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي همدان و عوامل مووثر بر آن
  محمد علي سيف ربيعي، علي شهيدزاده ماهاني
 6. رويكرد برنامه‌ريزي استراتژيك در كاهش پيامدهاي مخرب اقتصادي ناشي از وقوع بلاياي طبيعي
  كتايون جهانگيري، سيد جمال‌الدين طبيبي
 7. مهارت‌هاي ضروري در اثربخشي مديران كيفيت در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي
  يداله حميدي، سعيد اميري، عليرضا شغلي
 8. دعا و رابطه آن با سلامت معنوي بيماران مبتلا به سرطان
  نعيمه سيد فاطمي، محبوبه رضائي، اعظم گيوري، فاطمه حسيني
 9. سطح آگاهي و نوع نگرش كاركنان بهداشتي در مورد روش‌هاي پيشگيري از بارداري اضطراري
  فاطمه رحيمي‏كيان، مهوش مشرفي، ماندانا ميرمحمدعلي‏ئي، عباس مهران، سيده طاهره مير‌مولايي، مهرنوش عامل‏ولي‏زاده

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *