مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » افق دانش، مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد « دوره 13، شماره 4

 1. ژنتيك مولكوليHIV :جايگاه، اهميت و چشم‌انداز آن
  محمدرضا نوري دلويي، محبوبه دانش‌پژوه، عليرضا نوري دلويي
 2. تأثير مداخله آموزشي بر ميزان كيفيت زندگي بيماران ديابتي نوع 2 مراجعه‌كننده به مركز تحقيقات ديابت يزد
  محمد حسين باقياني مقدم، محمد افخمي اردكاني
 3. تأثير داروهاي ضدّ قارچي فلوكونازول، ايتراكونازول و كتوكونازول تأثير داروهاي ضدّ قارچي فلوكونازول، ايتراكونازول و كتوكونازول به صورت منفرد و مخلوط با يكديگر بر روي مخمرهاي بيماريزا
  معصومه شمس قهفرخي، آتوسا رزاق‌پرست، محمدحسين يادگاري، مهدي رزاقي ابيانه
 4. مطالعه اثرات تزريق مرفين بر ساختمان ميكروسكوپيك جفت در موش
  عليرضا محموديان، مختار جعفرپور، سيدحسن علوي، حسن مفيدپور، عليرضا ابراهيم‌زاده
 5. بررسي پاسخ ايمني عليه ليشمانيوز جلدي با ايمن‌سازي به وسيله ميكروسفرهاي آلژينات حاوي ليشمانيا ماژور اتوكلاو شده و ادجوانت‌هاي ساپونين و CpG-ODN
  ابراهيم حاجي، نبي شريعتي‌فر، محسن تفقدي، زينب سالاري
 6. رابطه خشونت خانگي با عوارض حاملگي، نوع زايمان و وزن زمان تولد در خانمهاي زايمان كرده بستري در بخش بعد از زايمان بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شيراز
  راضيه باقرزاده، طاهره كشاورز، فرخنده شريف، صديقه دهباشي، حميدرضا طباطبايي
 7. بررسي شيوع زمين افتادن و ارتباط آن با بيماريهاي مزمن در سالمندان شهر خرم‌آباد
  شهين سالاروند، مهدي بيرجندي، محمود شمشيري
 8. بررسي علل كاربردي نبودن نتايج و يافته‌هاي پژوهشهاي پرستاري در جهت ارتقاي آموزش
  حميده يزدي مقدم، عيسي محمدي
 9. نقش برنامه طراحي‌شده در ارتقاي سطح عزت نفس دانش‌آموزان دختر مدارس تهران
  فرخنده امين‌شكروي، ربابه معماريان، ابراهيم حاجي‌زاده، مهدي مشكي
 10. شيوع ناباروري در زنان شهرستان گناباد
  ليلا صادق مقدم، عليرضا مسلم، معصومه قرچه، حميد چمنزاري