مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان « دوره 15، شماره 1

 1. بررسي شيوع رفتارهاي خودكشي در جمعيت شهري كرج در سال 1384
  سيدكاظم ملكوتي، مرضيه نجومي، مرجان پشت مشهدي، ميترا حكيم شوشتري، صفيه اصغرزاده امين، جعفر بوالهري، علي اسدي، شيرين مشيرپور
 2. بررسي الگو و كيفيت ذهني خواب در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان و ارتباط آن با صفات شخصيتي
  عبدالله فرهادي نسب، حامد عظيمي
 3. بررسي تأثير سه روش دارو درماني، شناخت درماني و دارو درماني توأم با شناخت درماني در مبتلايان به اختلال افسردگي
  عليرضا رحيمي، فرشيد شمسائي، محمدكاظم ضرابيان، مرتضي سدهي
 4. بررسي تأثير سوفنتانيل تك دوز داخل نخاعي بر طول مدت زايمان و بيدردي زائوهاي شكم اول
  ابراهيم خوشرفتار، فرهاد معظمي، بهزاد اشرفي
 5. بررسي مقايسه اي تأثير شياف پروستاگلندين با برهنه كردن پرده ها در نرم كردن سرويكس و كوتاه شدن زمان ليبر
  صغري ربيعي، مليحه عرب، مريم شكرپور
 6. بررسي مقايسه اي اندازه گيري سريال ارتفاع رحم با اولتراسونوگرافي داپلر در تشخيص عقب ماندگي رشد جنين
  شهره عليمحمدي، مهرانگيز زماني
 7. طراحي روشي ساده با راندمان بالا براي تخليص پروتئين‌هاي عمده سفيده تخم مرغ با استفاده از كروماتوگرافي تعويض يون
  شمسي ويسي، علي مصطفائي، زهير محمد حسن
 8. آسيب هاي مغزي مزمن در بوكسورهاي آماتور
  مسعود رحمتي، فرزاد ناظم، كيوان شعباني مقدم، محمدمهدي رحمتي
 9. مقايسه ميكروسكوپي نقايص سطحي ايجاد شده در فايلهاي آرياتك ، مايليفراستنلس استيل و مايليفر نيكل تيتانيوم قبل و پس از كاربرد آنها
  شهريار شهرياري، سيدمحسن جلال زاده
 10. طراحي و ساخت لوله امپدانس براي تعيين ضريب جذب صوتي برخي مصالح مورد استفاده در كنترل صدا
  رستم گلمحمدي، محمد عليايي، حميد سموات، مجيد معتمد زاده
 11. گزارش يك مورد تومور اوليه قلب در نوزاد
  شاهرخ رجائي، سلما نادري
 12. گزارش يك مورد تغييرات ديسپلاستيك و بدخيمي هاي متعدد دربيمارمبتلا به اپيدرموديسپلازيا وروسيفورميس
  اكرم انصار، محمود فرشچيان، ساسان فرحناكي
 13. گزارش يك مورد واسكوليت پري آرتريت ندوزاي محدود
  زهرا بصيري، خشايار داودپور

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *