مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله اخلاق و تاريخ پزشكي « دوره 1، شماره 1

 1. ضرورت تدوين منشور حقوق بيماران در رشته بيهوشي
  محسن سوايي، عبدالحميد چوهدري، شهربانو شهبازي
 2. مديريت اجرايي اخلاق در پژوهش هاي علوم پزشكي: نتايج يك كارگاه
  مصطفي قانعي، بيتا مسگرپور، سيد حسن سعادت، عليرضا پارساپور، فاطمه بامدادي، امين محمودرباطي، عليرضا كرامتي
 3. لوبوتومي در بوته نقد اخلاق و حقوق
  عليرضا اسماعيل آبادي، امير باستاني
 4. نگاهي از منظر فلسفي به مسأله كرامت انسان و ضرورت تحقيقات پزشكي
  علي پايا
 5. ارزيابي جو اخلاقي (فرهنگ سازماني) بيمارستان هاي آموزشي شهر كرمان
  مينا مبشر، نوذرنخعي، ساره گروسي
 6. چالش هاي اخلاق پزشكي در جوامع اطلاعاتي
  فرزانه امين پور
 7. آسيب‌شناسي اخلاق داروسازي
  حسن فرسام
 8. بررسي اخلاقي رازداري در اهداي گامت و جنين
  كيارش آرامش

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *