مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي تهران « دوره 18، شماره 3

 1. بررسي بيان پروتئين Bax در آپوپتوز ناشي از دگزامتازون در سلولهاي زاياي اسپرم در موش آزمايشگاهي
  لعيا سادات خرسندي، محمود هاشمي تبار، محمود اوراضي زاده
 2. بررسي تاثير رزين گياه Commiphora Mukul (گوگولو) بر قواي جسماني موش صحرايي نر
  مهسا هادي پور جهرمي، شهرزاد خاكپور، صنم فرنقي
 3. بررسي تأثير تاموكسيفن بر توان توليد مثلي رت هاي نر نژاد ويستار
  شهربانو عريان، كاظم پريور، معصومه اصل روستا
 4. بررسي تأثيرات Sub-MIC سيپروفلوكساسين بر روي باكتري شيگلا ديسانتري
  كاميار متواضع، زهرا بم زاده، شيما مرادي كل بلندي
 5. بررسي تأثير ماساژ سوئدي بر فشار خون
  فائزه صحبايي، شهلا محمدزاده، ابراهيم ابراهيمي، فاطمه ذوالفقاري
 6. بررسي اثر روزه بر شاخص هايي از سندرم متابوليك
  مريم وحدت شريعت پناهي، زهرا وحدت شريعت پناهي
 7. مقايسه تأثير ورزش ايروبيك و تمرينات فيزيكي بر علائم سندرم پيش از قاعدگي در زنان شهرستان شيراز
  خاطره صفوي نائيني
 8. بررسي ارتباط BMI مادر قبل از بارداري و پاريتي با تغييرات وزن و BMI شش ماه پس از زايمان در مادران مراجعه‌كننده به بيمارستان جواهري و ساير مراكز وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1385
  سيده فاطمه فدكي، رويا امدادي، مكيال رامبد
 9. بررسي ميزان سازگاري زنان مبتلا به بيماري هاي عروق كرونر براساس ابعاد چهارگانه فيزيولوژيك، خودپنداري، ايفاي نقش و استقلال- وابستگي در شهر تبريز، 87-1386
  ديانا هكاري، رحمت محمدزاده
 10. بررسي ارتباط پره اكلامپسي و اختلالات شبكيه چشم ناشي از ان با استفاده از آزمايش الكترورتينوگرافي
  مريم مهر پويا، سيد محمد مسعود شوشتريان، شيوا مدني، پگاه ولي اللهي
 11. معرفي يك مورد خونريزي ديررس دوره نوزادي
  حسين هراتي پور، محمدباقر سهرابي، احمد خسروي، پونه ذوالفقاري، زهرا اسكندري