مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پزشكي قانوني « دوره 14، شماره 49

 1. سردرد مزمن به دنبال ضربه به سر: مشكل پزشكي- مشكل قانوني
  محمود رضا آذر پژوه، نغمه مخبر، حميد محبتي
 2. بررسي نحوه اخذ رضايت نامه و برائت نامه از بيماران بستري در بخش هاي جراحي بيمارستان امام خميني
  فخرالدين تقدسي نژاد، ميترا اخلاقي، اسدالله يغمائي، عليرضا حجتي
 3. مقايسه ميزان آگاهي ماماهاي شاغل در دفاتر مامايي، بيمارستان ها و درمانگاه هاي شيراز در سال 1386 از قوانين مجازات اسلامي مربوط به شاغلين حرفه‌هاي پزشكي
  محبوبه حاجي فقها، طاهره كشاورز
 4. بررسي نظريات كارشناسي پزشكان قانوني استان تهران در خصوص 62 مورد تعيين ارش و ديه (در سال 1385)
  اردشير شيخ آزادي، زهرا ابوالمعصومي، زهرا پارسا، امير قادي پاشا
 5. تفاوت هاي جنسي در ابعاد مزيوديستالي دندان ها در نمونه هاي نژاد ايراني
  آرش قدوسي، فرزانه فدوي نيا
 6. بررسي علل مرگ و مير كودكان و نوجوانان ارجاع شده به مركز تحقيقات پزشكي قانوني در استان تهران در سال 1384
  رعنا هاشمي، آرش عكاظي
 7. خوابگردي (سومنامبوليسم) و آثار آن در مسؤوليت كيفري افراد
  رضا وطن خواه، محمود عباسي، سيد مهدي صابري
 8. معرفي يك مورد نادر دوپليكاسيون روده دوازدهه در توراكس
  صلاح الدين دلشاد