مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پرستاري ايران « دوره 21، شماره 53

 1. مقايسه نتايج استفاده از كاتترفولى و سنتوسينون در آماده سازى دهانه رحم و پيامدهاى زايماني
  اقدس ملك زادگان، ميترا ناظمي، مريم كاشانيان، حميد حقاني
 2. بررسى ميزان، نوع و علل اشتباهات دارويى در دانشجويان پرستاري
  حميدرضا كوهستاني، نيره باغچقي، شراره خسروي
 3. ارتباط كيفيت زندگى با فعاليت هاى جسمى در سالمندان
  عقيل حبيبي سولا، صغري نيكپور، مهناز سيدالشهدايي، حميد حقاني
 4. تحليل محتوا
  رضا ضيغمي، معصومه باقري نسامي، سيده فاطمه حق دوست اسكوئي، منصوره يادآور نيكروش
 5. مقايسه رفتارهاى دلبستگى مادر و جنين در زنان نخست حامله و با سابقه مرگ جنين يا نوزاد
  سيمين تعاوني، مينا احدي، طاهره گنجي، فاطمه حسيني
 6. تأثير آموزش كنترل استرس بر خلق و استرس درك شده در زنان مصرف كننده قرص‌هاى پيشگيرى از بارداري
  لادن محمدي يگانه، فريده باستاني، زهره فيضي، مريم آگيلار وفايي، حميد حقاني
 7. تأثير شيوه غذا خوردن كودك و والدين بر چاقى دختران سن مدرسه
  طاهره صادقي ، محمد علي حسيني، مهدي رهگذر، زهرا كاشاني نيا
 8. اثر پماد EMLA در كاهش درد ناشى از واكسيناسيون
  محمود نوري شادكام، خديجه نصيرياني، جمشيد آيت اللهي، مهرداد شكيبا

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *