مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » تحقيقات علوم رفتاري « دوره 7، شماره 1

 1. مقايسه اثر بخشي درمان‌هاي فرانظري و شناختي- رفتاري بر بهبود خودكارآمدي پرهيز در نوجوانان پسر وابسته به مواد
  مصطفي جعفري، شهريار شهيدي، عليرضا عابدين
 2. تأثير همايندي صفات شخصيت اسكيزوتايپي مثبت و منفي بر پيامد درماني انواع فرعي اختلال وسواس فكري- عمل
  علي محمدزاده، احمد برجعلي، فرامرز سهرابي، علي دلاور
 3. نقش ويژگي‌هاي شخصيتي ناگويي خلقي در پيش بيني نشانه‌هاي آسيب شناسي رواني در بيماران مبتلا به افسردگي اساسي
  بتول احدي
 4. اثربخشي مداخلات شناختي- رفتاري مديريت استرس بر كيفيت زندگي زنان مبتلا به آسم
  فاطمه رضايي، حميد طاهر نشاط دوست، حسين مولوي، بابك امرا
 5. تأثير آموزش الگوي يادگيري اجتماعي بر عزت نفس، اعتماد به نفس، رفتارهاي خودابرازي و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان كلاس سوم دوره راهنمايي
  داريوش جلالي، آذر نظري
 6. مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي گروهي از گردشگران ايراني با گروه غير گردشگر
  مجيد محمود عليلو، شهريار رزمي، فاطمه نعمتي سوگلي تپه
 7. احتكار وسواسي در دانشجويان با صفت اسكيزوتايپي بالا
  علي محمدزاده
 8. مقايسه عملكرد خانواده دختران اقدام كننده به فرار از منزل با گروه شاهد در شهر اصفهان
  فاطمه زرگر، طاهره پوركمالي، اعظم مرادي، علي زرگر
 9. سنخ شخصيتي D
  رضا باقريان سرارودي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *