مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مديريت سلامت « دوره 12، شماره 37

 1. رابطه ى نابرابرى درآمدوسلامت در ايران طى سال هاى 1385-1355
  محمد باباخاني، حسين راغفر
 2. ارزيابى عملكرد بخشهاى مدارك پزشكى بيمارستان هاى آموزشي شهر كرمانشاه در سال 1386
  اميرعباس عزيزي، امين ترابي پور، شهلا صفري، علي محمدي، جلال خيرالهي، مهديه شحاعي باغيني
 3. تأثير گردش شغلي بر عملكرد پرستاران در بيمارستان هاي تأمين اجتماعي تهران
  اميراشكان نصيري پور، پوران رئيسي، منصور دلپسند
 4. روند رشد مقالات علمي ايرانيان در حوزه هاي پزشكي طي سال هاي 2007-1978
  رقيه اسكروچي، حافظ محمدحسن زاده، محمودرضا گوهري، رضا جمشيدي
 5. تحليل و برآورد هزينه ى تمام شده ى خدمات با استفاده از روش حسابدارى تقليلى – مرحله اى (بيمارستان فاطميه، دانشگاه علوم پزشكى سمنان در سال 1385)
  محمد هاديان، امير محمدزاده، علي ايماني، مينا گلستاني
 6. شناخت شخصيت مديران؛ لازمه ي مديريت رفتار سازماني (مطالعه موردي مدل پنج عاملي (Big-5) در دانشگاه علوم پزشكي قم)
  حسين خنيفر، سيدمحمد مقيمي، غلامرضا جندقي، فاطمه طاهري، ابوالقاسم سيار
 7. تعيين توان انگيزشى مشاغل حوزه توانبخشى در مراكز بهزيستى استان تهران بر اساس شاخص انگيزش بالقوه ى مشاغل
  سمانه پورهادي، محمد كمالي، نادر خالصي، ملاحت اكبرفهيمي
 8. DRG ضرورت ايجاد سيستم ملى بيمار يهاى قلب و عروق در ايران
  فرشيد منجمي، رضا صفدري، ولي اله قرباني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *