مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي تهران « دوره 19، شماره 4

 1. بررسي اثر ضدالتهابي عصاره الكلي و اسانس برگ گياه اكاليپتوس (Eucalyptus globulus) در موش‌هاي كوچك نر بالغ آزمايشگاهي
  اكرم عيدي، عبدالحسين روستائيان، مريم عيدي، سميه شباني
 2. بررسي ميزان آپوپتوزيس طي افزايش سن در كارديوميوسيت‌هاي بطني موش صحرايي
  يوسف دوستار، فرهاد قديري صوفي، ناصر احمدي اصل، محمدرضا عليپور
 3. بررسي جهش‌هاي ژن( FLT3 (FMS like tyrosine kinase 3 دركودكان مبتلا به لوسمي‌هاي حاد
  مريم شيخي، فرهاد ذاكر، غلام رضا جوادي، مهرداد هاشمي، فرناز رزم خواه
 4. مقايسه‌ي تأثير روش حساسيت‌زدايي توأم با حركات چشم و پردازش مجدد (EMDR) با درمان شناختي ـ رفتاري (CBT) در درمان اختلال استرس
  محمد نريماني، سوران رجبي
 5. بررسي تاثيرآموزش مبتني بر مدل مراحل تغيير در پيشگيري از مصرف مواد مخدر در كارگران پتروشيمي
  محمد مرادي، عليرضا حيدرنيا، غلامرضا بابايي، مهدي جهانگيري
 6. بررسي تاثير ماساژدرماني بر بيماران مبتلا به سكته مغزي
  مينا جوزي
 7. ارزيابي ميزان فعاليت آنزيم‌هاي آنتي‌اكسيداني گلبول‌هاي قرمز در زنان مبتلا به پره‌اكلامپسي خفيف و شديد و زنان باردار سالم
  عيسي نورمحمدي، مصطفي آتش بسته، ابوالفضل مهدي‌زاده، محمد شعباني
 8. بررسي شيوع منابع آلودگي سويه‌هاي انتروهموراژيك اشريشياكلي و ميزان مقاومت آن‌ها در مقابل آنتي‌بيوتيك‌ها در بين كودكان زير 5 سال شهرستان مرودشت
  محمد كارگر، مريم همايون
 9. بررسي يافته‌هاي آنژيوگرافي بيماران مبتلا به خونريزي ساب‌آراكنوئيد مراجعه كننده به مركز تصوير برداري امام خميني به روش Flat Panel و Conventional در فاصله زماني 1386- 1385
  الميرا خاقاني، كاووس فيروزنيا، حسين قناعتي، الهام نشان، مجيد شكيبا
 10. بررسي مولكولي جهش‎هاي ژن گلوكز-6-فسفات دهيدروژناز(G6PD) در بيماران مبتلا به فاويسم استان‎هاي فارس و اصفهان
  فيض‎اله هاشمي گرجي، محمدرضا علي‎وند، پريسا عاطف وحيد، مهرداد هاشمي، رسول صالحي، منصور صالحي، سيروس عظيمي، محمدرضا نوري دلويي
 11. بررسي ارتباط بين كيفيت زندگي و كم‌كاري تيروئيد در بيماران مراجعه كننده به بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشكي شهر تهران در سال 1386
  شهلا ملاحسيني، شهلا محمدزاده، حميد علوي مجد، پوپك خالصي
 12. گزارش يك مورد سل مفصل زانو
  احسان نزاكتي، مهرناز عتيقه چيان، محمدباقر سهرابي