مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » كومش، مجله علمي – پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي سمنان « دوره 11، شماره 3

 1. بررسي نيازهاي اطلاعاتي دانشجويان پرستاري در آموزش باليني بخش‌هاي اورژانس
  مهدي كاهويي، سيف‌الله علايي
 2. بررسي شيوع آلرژي غذايي در كودكان مبتلا به آسم كم‌تر از 18 سال در شهر سمنان در سال 87
  محمد نبوي ، ياسين حسين‌زاده، راهب قرباني، مرجان نبوي
 3. بررسي تاثير آواي قرآن كريم بر پاسخ‌هاي فيزيولوژيك نوزادان نارس بستري در بخش مراقبت‌هاي ويژه
  مريم كشاورز *، نرگس اسكندري ، فرشته جهدي ، حسن عشايري ، فاطمه حسيني، مجيد كلاني
 4. تأثير پيچيدگي نحوي بر ميزان نارواني گفتار كودكان لكنتي و غيرلكنتي فارسي زبان در گفتار خودانگيخته
  فاطمه حارث‌آبادي، شيدا پولادي، بهروز محمودي‌بختياري، محمد كمالي
 5. برآورد ميانه دوز موثر داروي آنتي اسپاسموديك به كمك طرح سازوار با استفاده از روش تركيب مدل‌ها
  عليرضا اكبرزاده باغبان، مليحه نصيري، حميد علوي‌مجد و بيژن شفقي
 6. بررسي پايايي آزمون- باز‌آزمون ” پورد و پگبورد” در مرحله فعال (on) دارويي در بيماران پاركينسوني
  هاجر مهديزاده ، قربان تقي‌زاده، حسن عشايري
 7. مقايسه سه روش واكنش زنجيره‌اي پليمراز، كشت و تست اوره آز سريع در شناسايي هليكوباكتر پيلوري در نمونه بيوپسي معده
  محمد كارگر، مريم باقرنژاد، عباس دوستي
 8. بررسي ميزان كوتاهي باقيمانده از بيماري لگ كالوپرتس پس از روش‌هاي مختلف درمان
  عليرضا ياوري‌كيا، غلامرضا قرباني‌امجد، خشايار داوود‌پور، احسان صالح
 9. بررسي اثر بازيابي فعال و غيرفعال بر ميزان اسيد لاكتيك خون ورزشكاران مرد بعد از يك فعاليت خسته‌كننده شديد
  محمد رشيدي، علي رشيدي‌پور، راهب قرباني
 10. مقايسه‌ي مدل شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون كاكس در پيش‌بيني بقاي بيماران مبتلا به سرطان معده
  اكبر بيگلريان ، ابراهيم حاجي‌زاده، انوشيروان كاظم‌نژاد
 11. بررسي شيوع سندرم متابوليك در پدران زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي‌كيستيك
  فرشته مرادي، مرضيه اكبرزاده، محمدحسين دباغ‌منش، پيمان جعفري، محمد ابراهيم پارسانژاد

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *