مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پرستاري و مامايي مشهد « دوره 5، شماره 17-18

 1. بررسي تاثير رفتار درماني شناختي بر اضطراب خانم هاي نازاي اوليه تحت درمان IUI
  پروانه حيدري، رباب لطيف نژاد، علي صاحبي، منيره جهانيان، سيد رضا مظلوم
 2. بررسي تاثير آواي قرآن كريم بر ميزان اضطراب بيماران جراحي قلب باز
  اسحق ايلدرآبادي، امير رضا صالح مقدم، محمد صادق علمي، بهرامعلي قنبري، سيد رضا مظلوم
 3. بررسي تاثير مصرف قطره شيرافزا توسط مادران شيرده بر وزن شيرخواران 6-0 ماهه داراي تغذيه انحصاري با شير مادر
  منصوره شريعتي، غلامعلي معموري، طلعت خديوزاده، سيد رضا مظلوم
 4. تاثير برنامه ورزشي منظم بر عزت نفس كاركنان بهداشتي ـ درماني
  موسي الرضا كروژده، سيد رضا مظلوم، احمد ابراهيمي عطري، حميد رضا بهنام وشاني
 5. تاثير تزريق داخل جلدي آب مقطر بر شدت درد كمر به هنگام زايمان
  معصومه كردي، سپيده جبار زاده گنجه، زهره يوسفي، رضا صدر نبوي
 6. كارآزمايي باليني و طب مكمل
  زهرا دلير، طلعت خديوزاده
 7. روش هاي غير دارويي تسكين درد در سرطان
  زهرا دلير
 8. رژيم درماني براي بيماران مبتلا به ديابت
  افسانه كابلي فرشچي
 9. لمس درماني و جايگاه آن در پرستاري
  زهرا موفقي
 10. كاربرد رفلكسولوژي در زنان و مامايي
  محبوبه فيروزي