مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » پايش، فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي « دوره 9، شماره 1

 1. عوامل مؤثر در ايجاد فشار‌هاي عصبي در دانشجويان پزشكي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي شهر تهران
  علي شهيد زاده، سيدعلي آذين، مهدي عبادي، سپيده اميدواري، حميدرضا برادران غلامرضا گرمارودي، آرزو اسدي
 2. عادات پرخطر بهداشتي در دانش آموزان شهر تهران
  غلامرضا گرمارودي، جليل مكارم، سيده شهره علوي، زينب عباسي
 3. ويژگي‌هاي روان سنجي پرسشنامه رفتار رانندگي منچستر
  حميدرضا عريضي، سيدعباس حقايق
 4. بررسي مقايسه‌اي قضاوت باليني بر اساس پروتكل كشوري با نتايج آزمون اليزا در تشخيص موارد نيازمند پيشگيري از كزاز در مراجعان به بيمارستان امام حسين (ع)
  حميدرضا حاتم آبادي، علي محمدشاهي، محمدرضا سهرابي
 5. تأثير فرايندهاي تغيير بر مهارت‌هاي مقاومت در برابر سوء مصرف مواد در كارگران پتروشيمي: كاربرد مدل TTM در آموزش
  محمد مرادي، عليرضا حيدرنيا، غلامرضا بابايي
 6. تدوين و روان سنجي ابزار خودكارآمدي عملكرد باليني دانشجويان پرستاري
  فاطمه چراغي، پرخيده حسني، فريده يغمائي، حميد علوي مجد
 7. آيا نوتواني در بهبود كيفيت زندگي مبتلايان به سرطان پستان مؤثر است؟
  مليحه پوركياني، مريم حضرتي، عباس عباس زاده، پيمان جعفري، محمد صادقي، طاهره دژبخش، محمد محمديان پناه
 8. ابعاد مختلف كيفيت زندگي در زنان باردار
  فاطمه عباس زاده، اعظم باقري، ناهيد مهران
 9. تحليل پاسخ‌هاي پادتن (آنتي بادي) ناشي از واكسن سرخك با وجود داده‌هاي سانسور شده
  عليرضا حاتمي، انوشيروان كاظم نژاد، ابراهيم حاجي زاده، فرزانه صباحي، حميدرضا ورمزيار
 10. تأثير صدور گواهينامه يك ساله موقت به همراه آموزش براي دريافت گواهينامه دائم در بروز و شدت سوانح ترافيكي ايران
  علي ناصر معدلي، حميد سوري، الهه عيني، محمد موحدي، محمدرضا مهماندار، سعاد محفوظ پور، محمدرضا مسعودي نژاد، حميدرضا حاتم آبادي، منصور رضازاده آذري، رضا وفايي
 11. عنوان مقاله: طراحي پرسشنامه سنجش سبك زندگي در سالمندان
  سيدرضا اسحاقي، زيبا فرج زادگان، آناهيتا بابك

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *