مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني شهيد صدوقي يزد « دوره 18، شماره 3

 1. بررسي موفقيت عمل جراحي و نتايج تستهاي شنوايي در بيماران اتواسكلروزيس
  محمد حسين برادران فر، قاسم كريمي، ابوالفضل ملاصادقي، سعيد عتيقه چي، محمد رضا وحيدي، محمدحسين دادگرنيا، سيدعباس ميروكيلي، سيدحسين عليمحمدي
 2. ارزيابي كفايت يد رساني در استان يزد 17 ســال پس از مصرف همگاني نمك يد دار (چهارمين پايش ملي اختلال‌هاي ناشي از كمبود يد در سال 1386)
  فريدون عزيزي، حسين دلشاد، عطيه آموزگار، مهدي هدايتي، محبوبه حسيني، مهربان مهر آئين
 3. بررسي ميزان توليد سايتوكين هاي التهابيTNFو IL-6 به وسيله ي سلولهاي تك هسته ي خون محيطي تحريك شده با مايكولاكتون
  پرويز مهاجري، بابك ايزدي، علي شمس
 4. بررسي تأثير حمايت اجتماعي بركنترل و درمان بيماري ديابت نوع دو در يزد
  اكبر زارع شاه آبادي، مسعود حاجي زاده ميمندي، فاطمه ابراهيمي صدرآبادي
 5. بررسي تركيبات موثر و خواص آنتي اكسيداني اسانس گياه دارويي زيره ي سياه
  فاطمه حقيرالسادات، فرانسوز برنارد، مهدي كلانتر، محمد حسن شيخها، فريبا حكم اللهي، مصطفي عظيم زاده، مريم حوري
 6. مقايسه ي تمرينات ايزومتريك ارادي و تحريك الكتريكي در تقويت عضله چهارسر ران متعاقب رفع بيحركتي زانو در افراد بالاي 40 سال
  محمد حسيني شريف آباد
 7. بررسي اثر بخشي درمان شناختي رفتاري به شيوه گروهي بر ميزان افسردگي
  فرحدخت رنجبر، طاهره اشك تراب، آتنا دادگري
 8. روش هاي پيشگيري از بارداري در بارداري هاي ناخواسته
  سودابه آقابابايي، رفعت بخت، راهله معين
 9. معرفي يك مورد فيبروز مادرزادي كبد
  محمد حسين آنتيك چي، رويا السادات حسيني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *