مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » پياورد سلامت « دوره 3، شماره 1-2

 1. بررسي وضعيت صحت مقالات استنادي پايان نامه‌هاي دوره‌هاي دكتراي تخصصي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
  فريدون آزاده، ريحانه واعظ، ميترا قريب
 2. بررسي استاندارد هاي مديريت اطلاعات كميسيون اعتباربخشي مراكز توانبخشي
  رضا صفدري، زهرا سادات آزاد منجير
 3. بررسي عوامل مرتبط با كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به اولسر پپتيك بر اساس الگوي پرسيد در شهر سنندج
  آرزو فلاحي، حيدر ندريان، سهيلا محمدي، محمد حسين باقياني مقدم
 4. تشخيص سريع سل به روش ايمونودات با استفاده از آنتي ژن 38 كيلودالتوني مايكوباكتريوم توبركولوزيس
  مرتضي ايزديار، عليرضا صالحي نوده، سيد عليرضا رضوي، سيده طاهره شهرستاني، عبدالفتاح صراف نژاد
 5. مقايسه طبقه بندي بيماريهاي قلب و عروق در برخي از كشورهاي توسعه يافته با ايران
  رضا صفدري، مجيد ملكي، ولي اله قرباني
 6. بررسي مقايسه‌اي مديريت اطلاعات باليني بيماريهاي رواني ناشي از جنگ در كشورهاي منتخب با ايران
  رضا صفدري، محمد رضا اكبري، شهرام توفيقي، مهديه معين الغربايي، غلامرضا كرمي
 7. فعاليت هاي پرستاران و زمان هاي صرف شده براي مراقبت و ارتباط آن با رضايت بيماران در بخش داخلي بيمارستان 5 آذر گرگان
  قنبر روحي، سيد عابدين حسيني، حميد آسايش، ناصر بهنام پور، حسين رحماني
 8. بررسي ديدگاه اعضاي هيات علمي و مدرسين در مورد پرسشنامه ارزشيابي دانشجويان از استادان در دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
  حسين درگاهي، الهام موحدكر، گلسا شهام
 9. رسي مراحل رفتار تميزكردن بين دندان بر اساس الگوي فرا نظريه‌اي در دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي شهر يزد
  آرزو فلاحي، محمد علي مروتي شريف آباد
 10. ارزيابي ميزان جهش JAK2V617F در بيماران ميلو پروليفراتيو مزمن به روش AS-RT-PCR
  حميداله غفاري، پريسا كريم زاده، بهرام چهاردولي، كامران علي مقدم، اردشير قوام زاده، حسين درگاهي، بابك بهار، غلام رضا توگه، فاطمه نادعلي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *