مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله آب و فاضلاب « دوره ، شماره 73

 1. ارائه مدل يك بعدي شبيه‌سازي جريان و رسوب،مطالعه موردي: رودخانه الندخوي
  يوسف حسن‌زاده، محمدعلي كي‌نژاد، كيومرث روشنگر، محمدتقي اعلمي
 2. بررسي آزمايشگاهي تأثير ديوارهاي مياني غيرمستغرق در ناحيه جدايي آب در قوس‌هاي تند كانال‌هاي باز
  علي اكبر اختري، جليل ابريشمي
 3. حذف مخلوط يون‌هاي فلزي سرب، نيكل و كادميم از محلولهاي آبي با استفاده از جاذب نانوحفره MCM-41 اصلاح شده
  اقدس حيدري، حبيب‌اله يونسي، زهرا مهربان
 4. تصفيه آبهاي شرب آلوده به نيترات با استفاده از دنيتريفيكاسيون اتوتروفيك در بيوفيلتر هيدروژني
  رمضان واقعي، حسين گنجي‌دوست، علي‌اكبر عظيمي، بيتا آيتي
 5. كاهشCOD پساب خروجي پالايشگاه گازي پارس‌جنوبي به‌روش انعقاد الكتريكي
  محسن سعيدي، امين خلوتي فهلياني
 6. تصفيه فاضلاب مصنوعي حاوي پروپيلن‌گليكول در راكتور لجن فعال با بستر ثابت در مقياس آزمايشگاهي
  مهدي فرزادكيا، روشنك رضايي كلانتري، سيد غلامرضا موسوي، سهند جرفي، ميترا غلامي
 7. جذب سطحي كادميم توسط لجن مازاد فرايند لجن فعال فاضلاب شهري
  قدرت‌اله شمس‌خرم‌آبادي، رضا درويشي چشمه سلطاني، سهند جرفي
 8. حذف فلزات سنگين از پسابهاي صنعتي به ‌وسيله ضايعات روده گوسفند
  سيد حسن زوار موسوي، آزاده ارجمندي
 9. مقايسه كارايي كاربرد همزمان UV/O3 در حذف انواع سموم آفت‌كش ارگانوفسفره و كاربامات از محيط‌هاي آبي
  محمدتقي صمدي، مريم خدادادي، عليرضا رحماني، علي‌ الله‌رساني، محمد حسين ساقي
 10. بررسي راندمان كاني گارنت در صافي سه لايه‌اي در حذف كدورت و موجودات بيولوژيكي در تصفيه‌خانه آب اصفهان
  محسن معمارزاده، پيام نجفي، مجيد افيوني
 11. پيش‌بيني تقاضاي روزانه آب شهري با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي،مطالعه موردي: شهر تهران
  مسعود تابش، مهدي ديني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *