مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » علوم غذايي و تغذيه « دوره 7، شماره 2

 1. بررسي ميزان استالدئيد در ماست هاي توليد شده بوسيله سويه هاي ميكروبي بومي
  رضوان پوراحمد، مهناز مظاهري اسدي
 2. بررسي اثر روش استخراج بر تركيب شيميايي و فعاليت ضد ميكروبي اسانس گياه زنيان ( Carum copticum )
  پرويز آبرومند آذر، زهرا متقيان پور، انوشه شريفان، كامبيزلاريجاني
 3. ارزيابي شيميايي روغن استخراج شده از ارقام مختلف دانه كلزا
  شيدا كديور، مهرداد قوامي، مريم قراچورلو، بابك دلخوش
 4. توليد ميزان اسيد گلوكورونيك بالا در نوشابه تخميري كومبوچا تحت شرايط محيطي
  فرانك بيگ محمدي، احمد كرباسي، زهرا بيگ محمدي
 5. بهينه‏سازي فرآيند خشك‏كردن تركيبي اسمز- هواي داغ برش‏هاي قارچ خوراكي دكمه‏اي(Agaricus Bisporus) توسط روش سطح پاسخ
  زينب اصغري بيرام، عليرضا بصيري
 6. ارزيابي و مقايسه كيفيت گلوتن آردهاي تجاري ايران با استفاده از روش هاي آلوئوگراف و فارينوگراف
  وحيده مرادي، بابك غياثي طرزي، سيد مهدي سيدين اردبيلي، رضا عزيزي نژاد
 7. بررسي اثر كاهش دهنده مخمر ساكاروميسس سرويزيه بر افلاتوكسينهاي G1 و G2 در محيط كشت آزمايشگاهي و پودر ماهي كيلكا
  محمد رضا سعيدي اصل، رضا صفري
 8. بررسي تركيب اسيدهاي چرب و پايداري روغن هسته نسترن وحشي
  اورنگ عيوض زاده، مهرداد قوامي، سيدمهدي سيدين، محمد چمني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *