مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه علمي پژوهشي بهبود « دوره 15، شماره 4

  1. مقايسه اثر كلوفيبرات و فتوتراپي در زردي فيزيولوژيك نوزادان سالم
    علي اصغر عاليپور، همابابائي، سيداميرمسعود برقعي، اميرحسين هاشميان، مهبا عزيزي
  2. تأثير تئوفيلين خوراكي با دوز كم بر سطح سرميHS-CRP در بيماران مبتلا به COPD پايدار
    ناصح سيگاري، وحيد يوسفي‌نژاد، جمال صيدي
  3. مقايسه تأثير طب فشاري در نقطه سانينجيو (sp6) و دي‌جي (sp8) بر شدت ديسمنوره اوليه
    شهلا قارلقي، شهناز ترك زهراني، رضا حشمت، علي‌رضا اكبرزاده

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *