مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان « دوره 1، شماره 3

 1. مورفولوژي گلبول قرمز ادرار كودكان بمنظور تشخيص منشا هماتوري
  سيده اديبه حسيني نسب
 2. ارزيابي 117 مورد تست ورزش و اندكس هاي مختلف آن در زنان و مردان و مقايسه آن با نتيجه آنژيوگرافي كرونر
  شهرام خسروي نژاد، ياسر كردستي
 3. محاسبه احتمال تولد (جدول عمر) سال 1371 سنندج
  حسين قانعي
 4. گزارش يك مورد سندرم شربت افرا (MSUD)
  محسن شهيدي، عزت الله رحيمي
 5. روش هاي درماني نوين در كودكان مبتلا به اوتيسم
  سيما دهقاني، محمد عتيقه چي
 6. گزارش يك مورد (Toxic Epidermal Necrolysis (T.E.N
  جعفر حريري
 7. تجربه اي از آموزش پزشكي جامعه نگر در كشور كلمبيا
  نكيسا هومن، نسرين سرحدي
 8. بررسي علل خودسوزي در شهر سنندج در سال 75-1374
  محمدحسين يوسفي، فايق يوسفي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *