مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد « دوره 5، شماره 4

 1. الگوي شجره نامه خانواده هاي داراي حداقل يك عضو مبتلا به ناشنوايي حسي عصبي در همدان
  حميد پورجعفري، مرتضي هاشم زاده چالشتري
 2. بررسي مقايسه اي پاسخ درماني كلوئيد و اسكار هايپرتروفيك به تاتوي بلئومايسين و كرايوتراپي و تزريق تريامسينولون
  فرحناز فاطمي، كوروش احمدپور
 3. كنترل كيفي دستگاه هاي راديولوژي تشخيصي بيمارستان هاي استان چهارمحال و بختياري
  داريوش شهبازي گهرويي
 4. بررسي اثر نالوكسان بر طول مدت تشنج ناشي از الكتروشوك درماني
  محمدرضا عابدين زاده، فريبا هوشمند، مصطفي نجفي، سيدكمال صولتي دهكردي
 5. بررسي اپيدميولوژي ضربه هاي مغزي در مراجعين به بيمارستان آيت الله كاشاني شهركرد طي يكسال از تير ماه 1379 لغايت خرداد 1380
  سعيد ابريشم كار، ناهيد جيواد
 6. خطاي سيستم پيگيري اطرافيان بيماران سلي در كشف موارد جديد سل
  مجيد آويژگان
 7. تعيين صدك نودم (BMI) و برخي فاكتورهاي خطر آفرين چاقي در كودكان دبستاني 12-7 سال استان چهارمحال و بختياري، 1380
  ناهيد شاهقليان، فرشته آئين، فاطمه دريس
 8. بررسي تاثير روزه داري بر مراقبت هاي دوران بارداري در شهرستان شهركرد
  آذر دانش
 9. بررسي شيوع ميگرن شايع و افت عملكرد ناشي از آن در دانش آموزان دختر دبيرستاني شهرستان شهركرد، 1381
  محمود غلامرضا ميرزايي
 10. مطالعه اثر سرما و تمرين بر قدرت Grip
  احمدرضا عسكري آشتياني، مهدي محمدي، ابوالقاسم عالي