مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد « دوره 2، شماره 2

 1. بررسي ارتباط بين عامل كنتراست و شدت روشنايي تصاوير رزنانس مغناطيسي (MRI) در ميدان هاي مغناطيسي قوي
  داريوش شهبازي گهرويي
 2. بررسي گونه هاي آنوفل ناقل مالاريا و معرفي دو گونه جديد در بازفت شهرستان فارسان استان چهارمحال و بختياري در سال 1377
  فرهاد صالحي شهركي، سيد محمدعلي سيدي رشتي
 3. اثر ايريدوتومي با ليزر در قسمت تحتاني در مقايسه با قسمت فوقاني عنبيه در درمان گلوكوم زاويه بسته
  مصطفي احمدي
 4. بررسي اثرات مهاري دو اسانس مختلف گياه آويشن (Thymus vulgaris) بر روي انقباضات ايلئوم در مقايسه با فراورده دارويي موجود آويشن براي مصارف باليني
  حسن صدرايي، ولي اله حاج هاشمي
 5. بررسي عوامل تنيدگي آور (استرس زا) اتاق زايمان و درجه استرس زايي آن ها از ديدگاه زنان مراجعه كننده به بخش زايمان بيمارستان هاجر شهركرد در سال 1379
  معصومه دل آرام، فرشته آئين
 6. رابطه فرسودگي شغلي با سلامت روان در بين كاركنان مركز تحقيقات و توليد سوخت هسته اي اصفهان
  مصطفي نجفي، سيدكمال صولتي دهكردي، فرهاد فروزبخش
 7. تعيين رابطه ابعاد سر (سفالومتري) با بيماري اسكيزوفرنيا
  فروزان رحماني، ابراهيم اسفندياري
 8. مقايسه تاثير داروهاي آلبندازول و تيابندازول در درمان استرنژيلوئيديس استركوراليس
  حسين يوسفي، جعفر مسعود
 9. آيا وضعيت الكتروانسفالوگرام كودكان مبتلا به صرع، قبل از اقدام به قطع داروها، مي تواند عود حملات را پيش بيني كند؟
  محمدرضا نجفي، بابك تميزي فر، بنفشه تميزي فر

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *