مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد « دوره 1، شماره 2

 1. تشخيص عفونت هاي H.pylori بر اساس روش HM-CAP ELISA و مقايسه آن با كيت تجارتي
  محمدرضا نفيسي، سيدعلي فاضلي، كامبيز حاذقي، احمد قوامي نژاد
 2. بررسي ارتباط عوامل قبل، حين و بعد از تولد با اختلالات تيك در مراجعين به كلينيك بهداشت روان كودكان اصفهان، 75-1374
  سرور آرمان، فاطمه گنجه
 3. شيوع كانديديازيس سرويكوواژينال در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي-درماني شهرستان شهركرد
  مسعود صادقي
 4. بررسي شيوع و عوامل مرتبط با دررفتگي اپتيك لنز داخل چشمي در بيماران عمل شده در مركز رسالت بين سال هاي 76-1373
  مصطفي احمدي
 5. شيوع علائم برونشيت مزمن در شهركرد، 1377
  بابك امرا، محمد هاشمي
 6. بررسي تكامل اجزا استخواني مفصل گيجگاهي فكي در Rat قبل و بعد از تولد
  محسن رفيعيان
 7. اپيدميولوژي پارگي قرنيه ناشي از ضربه در بيمارستان رسالت شهركرد
  ايرج اسلامي، علي صالحي، بهروز صفدريان، ماشاالله حاجيان
 8. شيوع اختلال هاي رواني بيماران بخش داخلي مركز آموزشي-درماني كاشاني شهركرد، 1377
  روح انگيز تركماني پور، حسن پالاهنگ
 9. عوامل شايع مننژيت هاي باكتريال اطفال در شهرستان بروجن
  سيف اله برجيان
 10. تفاوت ديدگاه مادران و كادر پرستاري نسبت به اولويت هاي آموزشي مراقبت هاي بعد از زايمان شهركرد، 1377
  فرشته آئين، معصومه دل آرام، فاطمه دريس

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *