مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله تحقيقات پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز « دوره 2، شماره 2

 1. اثر ميزان بالاي تستوسترون انانتات بر كاركرد غده تيروئيد در موش صحرايي
  اسداله ظريف كار، جعفر آي، زهرا جزايري
 2. بررسي استريولوژيك آسيني سروزي و موكوسي غده تحت فكي در موش هاي صحرايي ديابتي نر و ماده
  علي نورافشان
 3. بررسي ارزش تشخيصي رنگ آميزي سيتوكراتين در شناسايي متاستازهاي منفرد سلولي در گره هاي لنفاوي زير بغلي در بيماران مبتلا به كارسينوم پستان
  زين العابدين بهدادي پور، مژگان مختاري، پروين رجبي، مهين صابري
 4. بررسي رابطه عفونت هليكوباكترپيلوري با گلوكوم زاويه باز
  حميدرضا جهادي، مهرداد آفريد، محمدرضا رازقي نژاد، عبدالوهاب البرزي، برات عبودي، احمدرضا راسخي، كامران باقري لنكراني، طاهر يزدچي
 5. بررسي اثر پماد به دست آمده از تركيب زرده تخم مرغ و صمغ كتيرا در بهبود زخم در الگوي حيواني
  حسين حجتي، كوروش كاظمي، نادر تنيده، ابراهيم سيواني، نغمه روشن
 6. خونريزي هاي اوليه مغزي به دليل فشار خون بالا در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شيراز
  عليرضا نيك سرشت، حسين جان آذين
 7. اثر سوكرالفيت خوراكي بر عوارض ناشي از پرتودرماني خارجي در سرطان هاي سروگردن
  نيلوفر احمدلو، شاپور اميدواري، احمد مصلايي، محمد محمديان پناه
 8. آيا جلوگيري از ازدواج افراد مبتلا به تالاسمي مينور با يكديگر باعث افزايش هتروزيگوتي در جمعيت مي گردد؟
  مصطفي سعادت