مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله تحقيقات پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز « دوره 1، شماره 2

 1. اثر سايمتيدين بر تستوسترون سرم، بيضه ها، پروستات و سمينال وزيكول و برگشت پذيري اثر آن در موش صحرايي
  گيتي دخت نيري كمان، مرجانه كازروني
 2. بررسي اثر داروهاي استفاده شده در درمان آرتريت روماتوئيد بر توليد نيتريك اكسايد در ماكروفاژهاي صفاق موش Balb/C
  رضا امين، انسيه علي آبادي، سارا كاشف
 3. اثر آگونيست هاي بلند اثر LHRH در رشد طولي دختران با بلوغ زودرس سرشتي
  زهره كرمي زاده، غلامحسين اميرحكيمي، احمد كاوياني
 4. بررسي توصيفي 30 مورد بيماري پان آنسفاليت تحت حاد در استان فارس، 81-1367
  غلامعلي يوسفي پور
 5. شيوع راشي تيسم در كودكان مبتلا به پنوموني
  حمداله كرمي فر
 6. دردهاي ماهيچه اي-اسكلتي در هنرجويان دف و سه تار
  بهروز كاظمي، محمدرضا علويان قوانيني، سيدمصطفي جزايري شوشتري، شهرام صادقي، پيمان جعفري
 7. اثر جريان هاي تداخلي در درمان شب ادراري كودكان
  محمدحسين فلاح زاده، مريم ابراهيميان، فاطمه فلاح زاده، عباس پيري
 8. بررسي يافته هاي پتانسيل برانگيخته بينايي در بيماران مولتيپل اسكلروز
  محمدرضا علويان قوانيني، مهناز حسن نژاد
 9. فتق بوكدالك سمت راست همراه با ناهنجاري اندام فوقاني
  عباسعلي اميدي، نوريه شريفي، شادي قناد كافي، فريده انصاري