مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله تحقيقات پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز « دوره 1، شماره 1

 1. بررسي اثر غلظت بالاي پروژسترون بر بقاي پيوند پوست نوزاد به مادر در موش صحرائي
  اسداله ظريف كار، جعفر آي، سيف اله دهقاني، فروزان حسيني
 2. بررسي استريولوژيك حجم كليه در نارسايي حاد كليه القا شده به وسيله گليسرول در موش صحرايي نر
  فرزانه دهقاني، عبدالرحمان دزفوليان، محمدرضا پنجه شاهين، سيد ضياءالدين تابعي، حيات ممبئيني، شهلا ظهيري
 3. بررسي اثر ايزوپروپيل الكل استنشاقي براي درمان تهوع و استفراغ پس از عمل جراحي
  حميد كمالي پور، آصف پرويز كاظمي
 4. پيگيري دراز مدت بيماران لوسمي سلول مودار پس از درمان با 2-كلرودزوكسي آدنوزين
  ماني رمزي
 5. بررسي موارد آنتروكوليت نكروزان در نوزادان بستري در بخش هاي مراقبت ويژه نوزادان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شيراز
  سارا كاشف، نرجس پيشوا
 6. بررسي توصيفي بيماران مبتلا به پسوريازيس بستري در بخش پوست بيمارستان شهيد دكتر فقيهي شيراز از سال 1369 تا 1379
  رحمت اله سلمانپور، شاهين آقايي
 7. كمردرد و ارتباط آن با پيشه هاي گوناگون در مردان
  فرزاد عبدي نژاد، محمدجعفر امامي، محسن آزادي
 8. بررسي خودكشي با داروها و مواد سمي در بخش هاي اتفاقات و مراكز مراقبت ويژه بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شيراز
  حميد اشكاني، سيدعلي معيني، معصومه توحيدي