مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله بيماري هاي كودكان ايران « دوره 6، شماره 23

 1. هيپرپلازي غير كلاسيك غده فوق كليوي: گزارش چهار خواهر
  علي رباني، آريا ستوده
 2. مزايا و محدوديت هاي الكتروميوگرافي در كودكان
  محمود محمدي
 3. درمان كم خوني نوزادان نارس با اريتروپويتين
  ايرج فاتحي، ضياالدين نوروزي
 4. سندرم كريگلر نجار نوع 1: گزارش يك مورد
  غلامعلي معموري، كاتيا شايان
 5. تنگي مادرزادي مري به علت بقاياي تراكئوبرونكيال: گزارش يك مورد
  احمد بذرافشان، هوشنگ پورنگ، احمد صديقي
 6. نارسايي رنگدانه اي Bioch-Sulzberger syndrome) Incontinentia Pigmenti): گزارش يك مورد بيماري در شيرخوار سه ماهه با ضايعات پوستي گذران از مرحله يك به مرحله دو
  سيدمجتبي روحاني، پيمانه عليزاده طاهري
 7. استنوز هيپرتروفيك پيلور و مطالعه پس نگرانه بيماري در 130 مورد
  مهدي كلانتري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *