مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله بيماري هاي كودكان ايران « دوره 3، شماره 10

 1. راشيتيسم انكوژنيك
  عباس مدني، فريدون لايقي، مسلم بهادري، مسعود يغمايي
 2. هپاتيت ناشي از بيماري كاوازاكي
  فخرالدين قوامي، فريبا نادري، اسمعيل نوري صالحي
 3. تشخيص قلب سه دهليزي با استفاده از اكوكارديوگرافي
  آرمن كچاريان، زهرا جليلي
 4. هرمافروديتيسم حقيقي با معرفي سه بيمار
  فريدون مصطفوي، علي رباني
 5. عفونت هاي استافيلوكوكي
  ضياالدين نوروزي
 6. درمان عوارض انسولين
  اكبر احمدي
 7. سو تغذيه و نارسايي رشد
  محمد ملك، مصطفي شريفيان

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *