مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله بيماري هاي كودكان ايران « دوره 12، شماره 4

 1. هيرسوتيسم (پرموئي)
  علي رباني
 2. گزارش سه مورد سندرم تستيكولار فمينيزان در يك خانواده
  حشمت مويري
 3. ضايعات و عوارض گوارشي ثانويه به مصرف ضد التهاب هاي غير استروئيدي در كودكان و مقايسه اثرات سايمتيدين، رانيتيدين و امپرازول در پيشگيري از اين عارضه و مقايسه آن با پلاسبو
  محمدحسن مرادي نژاد
 4. مطالعه عوارض واكسيناسيون سه گانه در كودكان كمتر از 6 سال در چند مركز بهداشتي درماني شهر تهران
  خديجه دانشجو، نيلوفر حاجي زاده
 5. سوء جذب گلوكز-گالاكتوز، عامل نادر اسهال در دوره نوزادي: گزارش دو مورد
  رحيم وكيلي، شمسي رسولي
 6. كوليت اولسروز در كودكان: تظاهرات باليني و آندوسكوپيك و پاتولوژيك و ارتباط بين آنها، يك مطالعه آينده نگر يكساله (81-1380) در بخش آندوسكوپي اطفال بيمارستان قائم مشهد
  سيمين پرتوي، كامران غفارزادگان، محمود اميرظهيري
 7. پيوند كبد در كودكان
  عباس رباني، علي جعفريان، محمدعلي محققي
 8. بررسي تاثير پيراستام در كنترل حملات ريسه كودكان
  محمودرضا اشرفي، محمود محمدي، رضا شروين بدو، پريسا صالحي، رضا طلائي، زرين كيهان دوست، سيدحسن تنكابني
 9. مقايسه اثرات درماني سابريل (ويگاباترين) و ACTH در درمان اسپاسم شيرخواران
  سوزان اميرسالاري، محمد غفراني
 10. بررسي مقايسه اي اثر سن مادران نخست زاي زير 18 سال و بالاي 35 سال بر وزن نوزادان
  محمود كبيري، پريدخت اشكواري، غلامرضا بابايي
 11. بررسي زايمان هاي چند قلو در مشهد
  عبدالكريم حامدي، فريده اخلاقي
 12. اسكرينينگ و كاربردهاي آن
  زهرا حق شناس
 13. بررسي اختلال بيش فعالي و كمبود توجه و تمركز در كودكان مقطع پيش دبستاني (مهد كودك هاي شهر تهران) در سال 80-1379
  گلايل اردلان، داريوش فرهود، داوود شاه محمدي
 14. اقدامات تشخيصي در طب اطفال
  محمودرضا اشرفي، الهه اميني، بهروز باوريان، نيلوفر حاجي زاده، پيمانه عليزاده طاهري (مترجمين)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *