مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله بيماري هاي كودكان ايران « دوره 12، شماره 2

 1. پيشگيري و درمان طبي سنگ هاي ادراري با محلول پلي سيترا-كا
  سيدطاهر اصفهاني، عباس مدني، مرضيه رستگار
 2. استئوژنزيس ايمپرفكتا: گزارش يك خانواده جديد از ايران
  داريوش فرهود، جواد محمدي اصل، پوپك درخشنده
 3. مقايسه وضعيت قلبي كودكان تالاسميك تحت درمان با دسفرال با كودكان غير تالاسميك
  شهلا رودپيما، مردآويژ آل بويه، زينت كمالي
 4. بررسي ميزان فراواني و علل مرگ و مير نوزادان و كودكان كمتر از 5 سال در منطقه بندپي شرقي و غربي و پايين گتاب و كلاگر محله بابل از سال 1367 تا 1376
  فخرالسادات شريفي
 5. ليشمانيازيس احشايي (كالا آزار) با تظاهر نادر لنفادنوپاتي ساب منتال
  محمدحسين برادران فر، فريبا بينش، محمدحسين دادگرنيا
 6. بررسي ميزان مقاومت به آنتي بيوتيك هاي متداول در عفونت ادراري
  قمرتاج خطايي، ستاره مميشي، رضا نجارسليقه
 7. بررسي توزيع فراواني عوامل باكتريال سپتي سمي نوزادان و تعيين مقاومت دارويي آنها به آنتي بيوتيك ها در همدان طي سال هاي 1377 و 1378
  رسول يوسفي مشعوف
 8. بررسي علل مراجعات ثبت شده كودكان 0 تا 12 سال به بخش اورژانس جراحي اعصاب بيمارستان سيناي تهران بين سال هاي 1372 تا 1377
  الهام شاهقلي، شهناز خدايي، محمد حيدريان
 9. تظاهرات پوستي ايدز در كودكان
  سيدمجتبي روحاني، پيمانه عليزاده طاهري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *