مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله بهداشت ايران « دوره 26، شماره 3-4

 1. بررسي روش هاي حذف روغن و گريس از پساب تعميرگاه هاي راه آهن
  زهرا جوهري، عليرضا مصداقي نيا، فروغ واعظي، مرتضي قاسمي
 2. بررسي ميزان IgM ،IgA ،IgG ،C3 ،Cp ،Gc در سرم بيماران مبتلا به سرطان مري در ايران
  داريوش فرهود، حسين صديقي، سيروس عظيمي، ضياءالدين مظهري، ميرزاآقا افتخاري، محمود محمودي، نوشين نيك ذات
 3. حوادث و سوانح در مناطق روستايي استان آذربايجان شرقي، شمال غرب ايران
  محمدرضا عطاري باروق، ابوالحسن نديم
 4. آلودگي به اسپوروزوئيت در آنوفل هاي بخش قصرقند بلوچستان ايران
  محمدباقر قوامي، مرتضي زعيم، عزت الدين جواديان، غلامحسين ادريسيان، مهدي ناطق پور، اصغر كنعاني، ‌مصطفي نظري
 5. گزينش آزمايشگاهي آنوفل استفنسي سوش ميناب با حشره كش پروپوكسور
  حميده عدالت، محمدرضا يعقوبي ارشادي
 6. بررسي توده هاي گردني در پنج مركز درماني تهران
  شهين جعفري، گيتي ثمر، فرهاد سميعي، مجيد نايب هاشمي
 7. اثر قرص هاي ضد بارداري خوراكي (ال دي و سايلست) روي فاكتورهاي انعقادي VIII و IX
  حميدرضا صادقي پور رودسري،‌ مهديه فقيهي
 8. بررسي تاثير عصاره گونه هاي مختلف گياه Vinca بر روي ليشمانيا ماژور در شرايط آزمايشگاهي
  مهدي آسمار، صديقه مهرابيان، نوراير پيازك، مهين فرهمند، احمد مجد، سايه آگاه، نوشين سيدصفي خان، مريم مدبر، سالومه مصلحي جنابيان
 9. بررسي ميزان تراكم فرمالدئيد در محيط هاي كار (مراكز آموزشي و درماني دانشگاه علوم پزشكي تهران)
  مهدي قاسم خاني
 10. تعيين سطح حساسيت سوش هاي مختلف سوسري آلماني (Blatella germanical (Orthoptera: Blattellidae به چهار پيرتروئيد
  حسين لدني
 11. باكتري هاي انتروپاتوژن نمونه كودكان كمتر از 5 سال مبتلا به اسهال
  محمدحسين سالاري، فاطمه حكيميان
 12. واكنش پشه خاكي ها به تله هاي نوراني در كانون اندميك ليشمانيوز احشايي مشكين شهر و گرمي در استان اردبيل، شمال غربي ايران
  ياور راثي، عزت الدين جواديان
 13. بررسي فاويسم در مازندران
  سيدمجتبي علوي نائيني
 14. ارزشيابي صحرايي پودر و تابل باسيلوس تورين ژينسيس سروتايپ اچ-14 (باكتيموس)، ابيت و گازوييل براي مبارزه با لاروهاي آنوفل و كولكس در بندرعباس، جنوب ايران
  حميد كثيري، مرتضي زعيم
 15. بررسي ميزان شيوع گواتر در دانش آموزان مدارس جنوب تهران
  حميدرضا صادقي پور رودسري، فريده رضي
 16. گزارش اوليه بابزيا ميكروتي Babesia microti در جوندگان صيد شده از شهرستان مشكين شهر، استان اردبيل، ايران
  مهدي محبعلي