مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله بهداشت ايران « دوره 25، شماره 1-2

 1. ارزشيابي قدرت باكتري كشي بنزالكونيوم كلرايد
  كرامت اله ايماندل، محمدباقر شايورد، فرامرز مباركي
 2. مطالعه گسترش جنسيت، سن و گروه هاي خوني (ABO و Rh) در بيماران تالاسمي، ايران
  داريوش فرهود، حسين صديقي، محمدرضا محمدحسني، اشرف سماوات، رقيه زكي زاده، زينب يزداني
 3. تمايز غير طبيعي كرك هاي جفت (كوريون) و رابطه آن با رشد جنين
  گ شوانيتز، پروين مهدي پور، ر شوبرت
 4. شناسايي گونه هاي كنه خانواده ايكسوديده در گاوان منطقه اهواز، ايران
  ناصر حقوقي راد، شهاب الدين فرازي، نوراير پيازك
 5. تهيه آنتي ژن آگلوتيناسيون مستقيم و ارزشيابي آن در تشخيص توكسوپلاسموز
  اصغر كنعاني نوتاش، مهدي قرباني، غلامحسين ادريسيان
 6. مطالعه ميزان تستوسترون در شش جمعيت ايران
  سيديوسف سيدنا، مسعود شيدايي
 7. ارزشيابي روش هاي مختلف نمونه برداري از گرد و غبار چوب
  فريده گلبابايي، آرام تيرگر، محمود محمودي
 8. بررسي فون كنه هاي آرگازيده و تعيين نقش كنه اورنيتودوروس تولوزاني در انتقال تب بازگرد در مناطق روستايي استان مركزي ايران
  مينا سليمي، مهدي آسمار، نوراير پيازك
 9. بررسي مقاومت چند دارويي سالمونلا تيفي در بيماران مبتلا به تيفوييد
  فرشته مجلسي، رحمدل افشارمنش، برزو نيكپور
 10. مقايسه دو نوع لوله ذغال فعال براي نمونه برداري از هيدروكربن هاي آروماتيك در يك كارخانه رنگ
  پروين نصيري، فريده گلبابائي، اكبر برزگر
 11. بررسي مقدماتي سطح دانش گروهي از پزشكان در زمينه ژنتيك پزشكي
  حميد پورجعفري، محسن توكل