مقالات بر حسب مجله

 • افتراق بين كارسينوم و هيپرپلازي ندولر پروستات با استفاده از رنگ آميزي AgNOR
  عباسعلي اميدي، محمودرضا كلانتري
 • كارآزمايي باليني اثر ضد ديابت برگ گياه نوروزك
  حسين حسين زاده، محمدحسن خزاعي، شهره منتظمي
 • بررسي آلودگي ميكروبي كاداورهاي مورد استفاده در سالن تشريح بخش آناتومي دانشكده پزشكي اروميه
  كامبيز ديبا، محمد رهبر، غلامحسين فرجاه
 • بررسي اثرات سورفكتانت هاي يوني بر غشاء بيولوژيك با استفاده از مدل گلبول قرمز
  سيدابوالقاسم سجادي طبسي، داود ممقاني ثاني
 • تهيه، بررسي پايداري و جذب پوستي محلول موضعي مينوكسيديل-اتينيل استراديول
  سيدمنوچهر غروي، عباس پرداختي، ليلا حقيقت زاده
 • اثرات مفيد مهار كننده هاي نيتريك اكسايد در كاهش درد در موشهاي سوري
  محمد فاتحي، محمدتقي رضوي طوسي، زهرا فاتحي حسن آباد
 • بررسي شيوع انواع و مقدار عيوب انكساري چشم در سنين مختلف در بيماران معاينه شده در كلينيك ويژه بينايي سنجي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
  عباسعلي يكتا، ميترا توكلي