مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان « دوره 3، شماره 11

 1. بررسي تفاوت دو روش بستن زخم جراحي با بخيه سنتي پلاستيك و چسب بافتي از لحاظ اسكار، زيبايي، حساسيت، عفونت و سرعت عمل در بيمارستان شهر سنندج در سال 77-1376
  هادي بيگ پور، ناصر رشادمنش
 2. ارزيابي سطح آگاهي خانم هاي بالاي 15 سال شهر سنندج در مورد سرطان پستان و معاينه ماهانه پستان و عملكرد آن ها در اين خصوص، 1376
  اعظم شاماني، ناصر رشادمنش
 3. بررسي شيوع اختلال نقص توجه همراه بيش فعالي و رابطه آن با برخي ويژگي هاي دموگرافيك خانواده در دانش آموزان ابتدائي شهر سنندج در سال 1377
  فايق يوسفي، محمدحسين يوسفي
 4. بررسي نقش باكتري كلاميديا تراكوماتيس در ايجاد ناباروري در كلينيك ناباروري امام خميني اهواز، 1373
  منصور امين، محمدجواد كجباف
 5. بررسي ميزان آلودگي محصول توت فرنگي روستاهاي سنندج از نظر تخم انگل هاي انساني در سال 1377
  سيداشرف حسيني، فايق يوسفي
 6. بررسي تاثير استرپتومايسين و هيدروكورتيزون در جلوگيري از فيستوليزه شدن آدنيت هاي BCG در بيمارستان كودكان سنندج در سال 1374
  جعفر حريري، سهيلا مسرور
 7. بررسي وضعيت زنجيره ارجاع بيماران جسمي و رواني در سيستم ارائه خدمات بهداشتي درماني اوليه (‍PHC) در شهرستان سنندج در سال 1375
  ناصر رشادمنش، فايق يوسفي
 8. چاقي در كودكان
  سوسن پنجويني
 9. معرفي يك مورد (Solitary Bone Plasmacytoma (SBP
  محمدرضا اردلان، اميد هنرفر
 10. كارآزمائي پيشگيري از سرطان پستان: آيا زناني كه در معرض خطرند بايد تاموكسي فن دريافت كنند؟
  نسرين سرحدي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *