مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان « دوره 3، شماره 10

 1. بررسي توزيع طبيعي قد و وزن كودكان 15-7 سال مناطق شهري استان كردستان سال 1377
  سيدعلي موسوي جم، علي اكبر رضايي، محمدحسين يوسفي، عليرضا دلاوري
 2. بررسي شيوع دوره اي انواع سرطان در استان كردستان بر اساس تشخيص هيستوپاتولوژي در ابتداي سال 1374 لغايت 5 ماهه اول 1377
  مهين لطفي، علي برومند، جميله قادر مرزي
 3. بررسي شيوع فشار خون بالا و ارتباط آن با سن، قد و هيپرليپيدمي در افراد بالاي 10 سال در شهر سنندج در سال 1376
  كامبيز يزدان پناه، حسين قانعي، علي احمدي
 4. شناخت رفتارهاي باروري زنان همسردار 49-15 ساله شهرستان سنندج و عوامل موثر بر آن در سال 1376
  پروانه تيموري، ناصر رشادمنش
 5. بررسي ميزان رضايت شغلي و عوامل موثر بر آن در كاردان هاي بهداشت خانواده اصفهان در سال 1377
  داود شجاعي زاده
 6. بررسي برخي از شاخص هاي سلامت جسمي دانش آموزان 12-6 سال شهرستان سنندج سال 1373
  شهريار محمودي
 7. گزارش يك مورد بيمار صاعقه زده
  محمد اسماعيل قيداري، بهزاد قاسمي
 8. معرفي يك مورد سوزن در مغز
  پيمان كريمي گودرزي
 9. گزارش يك مورد فتق ديافراگم همراه با ولولوس معده
  فرهاد ميمنت آبادي
 10. ارزيابي مراقبين بيمار سالمند
  فراست اردلان
 11. آموزش روانپزشكي اجتماعي در طول دوره تحصيلي
  نسرين سرحدي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *