مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز « دوره 29، شماره 25

 1. گزارش يك خانواده مبتلا به انواع تالاسمي در شهرستان مرند
  ايرج اسودي، ابراهيم سخي نيا
 2. بررسي سطح سرمي انسولين و گلوكز در بيماران مبتلا به نارسائي مزمن كليوي تحت دياليز
  فريدون بابائي نژاد، حسين صادقي شجاع، مجيد مرتضوي، محمد رهباني نوبر، محمد نوري
 3. بررسي ترميم قطع مجراي خلفي ادرار و گردن مثانه با روش نزديك سازي با استفاده از كشش قرار دادن سوند
  ابوالفضل بهلولي
 4. مروري بر درمان داروئي اختلال هراس
  نصرت اله پورافكاري
 5. معرفي يك مورد بيمار مبتلا به Multilocular cystic nephroma
  شهلا تلقيني
 6. مطالعه ارزش آزمايش هاي سيتوشيميايي، رنگ آميزي گرام و تست آگلوتيناسيون لاتكس در تشخيص مننژيت عفوني در اطفال و بالغين در تبريز، 71-1370
  علي جلالي، ميترا معبودي، محمدرضا نهائي، مريم دادگر
 7. بررسي ليپيدها و ليپوپروتئين هاي پلاسما در 52 بيمار هيپرتانسيو، تبريز، سال هاي 72-1371
  حسن جليلي، حسين صادقي شجاع، محمد رهباني، محمد نوري
 8. بروز ناهنجاري هاي ناشي از اختلالات كروموزومي
  محمد حسن زاده نظرآبادي
 9. مطالعه تاثير حساس كننده هيپرترميا (Hyperthermia) بر روي سلول هاي پستانداران (CHO) در شرايط هيپوكسيك و اكسيك
  محمدعلي حسين پورفيضي
 10. بررسي عفونت هاي قارچي سطحي و جلدي در روستاهاي شرق درياچه اروميه در سال 71-1370
  احد رازي، عفت خدائياني، پرويز محمدي، ايوب سهرابي، محمد نوري
 11. مطالعه ميزان شيوع بيماري هاي دريچه اي ناشي از تب رماتيسمي در دانش آموزان شهر تبريز در سال 71-1369
  ابوالفضل سيدموسوي، سيدهادي حكيم، محمدابراهيم بغدادچي، جهانبخش صمدي خواه، ايوب سهرابي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *