مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز « دوره 28، شماره 24

 1. گزارش يك مورد بيماري گرانولوماتوز مزمن در يك دختر دوازده ساله
  خليل انصارين، رحمان حسين زاده، مهرانگيز رجايي اسكويي
 2. ميزان هاي بهداشتي و كاربرد آنها در بررسي ها و تحقيقات پزشكي و بهداشتي
  سجاد قريشي، سعيد دستگيري
 3. گزارش يك بيمار با هيپوگاماگلوبولينمي اوليه نوع كمبود گروه هاي مختلف ايمونوگلوبولين ها: Common variable immunodeficiency يا CVI
  يوسف بافنده، اشرف فخرجو
 4. بررسي ميزان صدا و روشنائي در كارخانه ساخت تراكتور تبريز، ارديبهشت و خرداد ماه سال 1372
  سيروس بشارت
 5. نگاره ها و جداول آماري و كاربرد آنها در تحقيقات و بررسي هاي حياتي و بهداشتي
  سجاد قريشي
 6. گزارش 143 مورد انسداد مجاري صفراوي خارج كبدي
  علي پورزند
 7. بررسي باكتري هاي شايع مولد مننژيت در اطفال و بالغين در شهر تبريز، سال هاي 71-1370
  علي جلالي، محمدرضا نهائي، ميترا معبودي، صادق ابراهيم پور مقدس، نعمت بيلان
 8. بررسي تشنج ناشي از تب از نظر ميزان عود و عوامل موثر در آن در مركز پزشكي كودكان تبريز در سال 1370
  صديقه حسين پورسخا
 9. گزارش مسموميت خانوادگي مهلك با قارچ آمانيتا فالوئيدس و تريكولوما با مرور مسموميت هاي قارچي
  حسن حيدرنژاد، نسرين زنده دل
 10. پيوند كليه و حاملگي و بررسي ژنيكولوژيك بيماران پيوند شده زن در مركز پيوند تبريز
  صديقه عبدالهي فرد، ابوالفضل بهلولي
 11. بررسي شيوع سرطان مري از نظر محل گرفتاري و نوع ميكروسكوپي آن در مركز پزشكي امام خميني تبريز از سال 1369 لغايت 1371
  اشرف فخرجو
 12. بررسي تومورها و شبه تومورهاي پستان و مطالعه موارد توام فيبروآدنوم و كارسينوم در 140 مورد
  شهين قره باغي
 13. نارسايي قلبي و ريوي در اطفال به دنبال هيپرتروفي آدنوئيد و لوزه ها و گزارش يك مورد پيشرفته آن
  قدرت محمدي
 14. بررسي 650 مورد بيمار مبتلا به تب مالت
  علي مجيدپور
 15. ديدگاه هاي كادر پرستاري مراكز درماني شهر تبريز در رابطه با نقش انگيزه در گرايش به سيستم مديريت مشاركتي و ايجاد رضايت شغلي
  رضاقلي وحيدي
 16. بررسي بيماري ليشمانيوز جلدي در مراجعين به بخش انگل شناسي مركز آموزشي و درماني امام خميني شهرستان تبريز در سال هاي 71-1370
  نواب موسوي، محمدحسين صدقي شبستري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *