مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز « دوره 28، شماره 22

 1. هپاتيت B در بيماران مبتلا به جذام در تبريز
  صادق ابراهيم پور، محمدحسين مبين
 2. ايزوكوئرسيتروز از Crataegus Monogyna Jacq اطراف خوي
  جليل افشار، مرتضي انصارين
 3. بررسي آماري ميزان خونريزي داخل مغزي نسبت به ساير بيماري هاي عروقي مغزي
  رضا خندقي
 4. گروه هاي خوني ABO به عنوان فاكتور پروگنوستيك در ترانزيشنال سل كارسينوم مثانه
  علي ذوالفقاري
 5. بررسي خاصيت تحريكي كرم نيترات ميكونازول واژينال 2% و اصلاح فرمولاسيون آن
  منوچهر غروي، جواد رفيع زاده
 6. دزيمتري در آزمايش هاي توموگرافي كامپيوتري (CT)
  احمد كشتكار، علي اكبر شرفي، عظيم اربابي، حسين مزداراني
 7. بررسي عوارض استخواني-مفصلي در 550 مورد تب مالت در تبريز
  ميرابراهيم مقدس پور بهروز، عباس منتظري
 8. پارگي تروماتيك ديافراگم: يك مشكل تشخيصي
  محمدرضا ناسي زاده

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *