مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز « دوره 24، شماره 10

 1. بررسي ميزان نقش شيمي درماني در افزايش حساسيت ابتلاء به هپاتيت B در بيماران لوسميك در تبريز
  صادق ابراهيم پور
 2. بررسي خودكشي در پزشكي قانوني شهرستان تبريز در سال هاي 68-1366
  احد رازي، ايوب سهرابي
 3. ارتباط HDL-C و فراكسيون هاي آن با تري گليسريد و سن در دو جنس مذكر و مونث سالم
  محمد رهباني، محمد نوري
 4. بررسي طلاق در بهداشت رواني و بكارگيري آن در PHC
  ايوب سهرابي
 5. ورم حنجره بعد از لوله گذاري تراشه در كودكان
  شاپور شاهگلي
 6. گزارش يك مورد سندرم لارسن (Larsen) بدون سابقه فاميلي
  يونس نابدل، داود عليزاده داغستاني
 7. بررسي شيوع هيستوپاتولوژيك و سورويوال 5 ساله بيماران هوچكين در 240 مورد از بخش هماتولوژي و اونكولوژي مركز پزشكي امام خميني تبريز
  جليل واعظ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *