مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز « دوره 19، شماره 1

 1. وضع كنترل مواليد در شهر تبريز
  سجاد قريشي
 2. مطالعه لنفوسيت هاي T و B در بيماران مبتلا به جذام و مقايسه آن با افراد سالم
  بهمن رفيع زاده
 3. بررسي وضع ايمني سرخجه در زنان 25-18 ساله و كودكان 12-2 ساله براي سرخك در آذربايجان شرقي
  رخشنده ناطق، صادق ابراهيم پور
 4. بررسي باليني استرابيسم در ارتباط با اهميت درماني آن در كودكان
  احمد پرتونيا
 5. سندرم پوتز-جگرز
  علي پورزند
 6. بيماري كنرادي و گزارش دو مورد بيمار از مركز پزشكي كودكان تبريز
  سعيد شفيعي، رضا برادران، محمدتقي احساني
 7. اثر كمبود پروتئين بر توليد IgM و IgG
  زهرا علي نژاد زنجاني، ناهيد محقق پور

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *