مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني شهيد صدوقي يزد « دوره 7، شماره 1

 1. شيوع كف پاي صاف در دانش آموزان دبستاني شهرهاي استان يزد
  محمدحسين اخوان كرباسي
 2. سندرم انگشتان سفيد در دست دندانپزشكان
  سيد محمدجليل ابريشم، علي ديانت
 3. بررسي انواع سل در استان فارس
  اسفنديار ستوده مرام، محمد فرارويي، علي صادقي حسن آبادي، مهرزاد ياقوت
 4. بررسي نتايج تست توبركولين در دانش آموزان دوره راهنمايي شهر يزد
  فهيمه السادات ميرناصري
 5. شيوع كم خوني فقر آهن در دانش آموزان 17-15 ساله دبيرستان هاي شهر يزد
  عليرضا وحيدي، نيره پارسائيان
 6. تاثير آموزش بر روي بهبود كنترل متابوليك HbA1c كودكان ديابتي
  خديجه دهقاني
 7. بررسي فراواني تغييرات بدخيم و پيش بدخيم در 46000 پاپ اسمير در اصفهان
  اردشير طالبي، شيوا عطاري پور
 8. عوامل موثر بر دريافت مراقبت هاي دوران بارداري در مادران مراجعه كننده به بيمارستان هاي شهر يزد
  شهناز مجاهد، سوسن پارساي، مريم دافعي
 9. آزاد سازي عامل نكروز تومور توسط ماكروفاژها پس از برخورد با آنتي ژن ديواره سلولي مايكوباكتريوم
  محمدرضا پورشفيع، مهناز سيفي
 10. تشخيص هليكوباكترپيلوري در بيماران مبتلا به گاستريت به روش ELISA با استفاده از عصاره باكتري له شده
  علي فاضلي، كامبيز حاذقي، سيدحميد امامي
 11. اثرات ناهنجاري زايي استيل ساليسيليك اسيد (آسپرين) بر روي تكامل كام در جنين موش سوري
  حسين نهنگي
 12. اثر امواج ساطع شده از پست ها و خطوط فوق توزيع و انتقال نيرو بر برخي از يافته هاي اسپيرومتري: مقايسه دو گروه مواجه طولاني و كوتاه مدت
  مهدي نعمت بخش، علي ميرعلائي، سعادت صادقيان، سهيل سعادت، احمد رستمي، محمد گلشن، علي اكبر وثوق، مصطفي قانعي، محمدرضا رفعتي، مهدي حاجي صباغ
 13. بررسي اثر گيشنيز، انار و برگ درخت گردو بر روي برخي پارامترهاي بيوشيميايي سرم خون موش هاي صحرايي ديابتي
  غلامعلي جلودار، سعيد نظيفي حبيب آبادي
 14. Ophthalmomyiasis و گزارش يك مورد تخم مگس (Egg of fly) داخل ويتره
  سيدعلي محمد ميرآتشي، محمدرضا بشارتي
 15. معرفي يك مورد هيستري فراگير
  محمود رفيعيان، مجيد دشتي
 16. گزارش يك مورد ميازيس وسيع حلق و درمان آن
  قاسم كريمي، محمدرضا وحيدي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *