مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز « دوره ، شماره 5-6

 1. گزارش دو مورد كيست كلدوك مادرزادي از بيمارستان گلستان اهواز و بيمارستان امام رضا مشهد
  غلامرضا مازيار، احمد كاخي
 2. گزارش يك مورد بزرگترين آنوريسم شريان طحال از بيمارستان گلستان اهواز
  مهرداد كاشف، رضا آرمن، مجيد كني
 3. گزارشي از مصدومين شيميائي در بيمارستان گلستان اهواز
  عبدالمجيد معاضدي، رحمت الله فريدن اصفهاني
 4. بررسي و تعيين ميزان هموگلوبين و هماتوكريت خون نوزادان طبيعي در شهر اهواز
  مصطفي مقدر، مجتبي سهرابي
 5. بررسي مقدماتي در مورد انتشار توكسوپلاسموز انساني در خوزستان
  ناصر حقوقي راد، محمد پارسي
 6. بررسي وضعيت ايمني نسبت به سرخجه در زنان، دختران سنين باروري و زنان باردار ساكن اهواز
  آفاق معطري، پرويز پاكزاد
 7. گاستروآنتريت حاد در كودكان و خلاصه اي از بررسي 300 مورد
  خديجه محلوجي
 8. محاسبه ميزان پرتو جذب شده در پوست (دوز پوست) در راديوگرافي
  محمدعلي بهروز
 9. اشعه ماوراء بنفش و اگزودرما پيگمانتوزوم
  محمد حسن زاده نظر آبادي
 10. قلب در نقش يك غده مترشحه داخلي
  محمدكاظم غريب ناصري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *