مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز « دوره ، شماره 39

 1. بررسي ميزان مصونيت نسبت به سرخجه در زنان سنين باروري شهر كازرون
  سهيلا ضيايي
 2. بررسي تاثير برنامه بازتواني قلبي بر تظاهرات باليني و بستري شدن مجدد بيماران تحت عمل جراحي پيوند عروق كرونر
  محمدعلي حسيني، محمدحسين ماندگار، ميترا زند بگله
 3. بررسي علل كم بينائي و نابينائي در مراجعين به بيمارستان سينا، اهواز
  غلامرضا خاتمي نيا، مصطفي فقهي، ابوالقاسم واحدي
 4. بررسي فراواني شيوع كراس بايت در دانش آموزان 11 تا 14 ساله مدارس راهنمائي پسرانه اهواز در سال 80-1379
  ماشاالله خانه مسجدي، ليلا بصير
 5. بررسي اپيدميولوژيك شيوع پوسيدگي ناشي از شيشه شير و عوامل مرتبط با آن در اطفال كودكستاني 3 تا 5 ساله شهر اهواز
  ليلا بصير، ماشاالله خانه مسجدي، محمدحسين حقيقي
 6. بررسي مقايسه اي تاثير شير مادر و شير خشك بر روند رشد جسمي شيرخواران 1.5 تا 4.5 ماهه در مراكز بهداشتي درماني شهر شيراز در سال 1377
  سيدمهدي منجم زاده، اعظم عبدالهي، شهناز رستمي، حسين حقيقي زاده
 7. بررسي آنتي ژن كانسر 125 در سرم و مايع آسيت در بيماران مبتلا به آسيت
  مهرداد عزمي، محمود قنواتي، عبدالرحيم مسجدي زاده، اسكندر حاجياني
 8. بررسي شيوع موراكسلا (برانهملا) كاتاراليس در مبتلايان به عفونت هاي تنفسي تحتاني
  احمد فرج زاده شيخ، آناهيتا دزفوليان
 9. معرفي دو كودك با دررفتگي كامل پيچيده تشخيص داده نشده مفصل متاكارپوفالانژيال انگشت اشاره همراه با شكستگي متافيزيال متاكارپ سوم
  سيدسعيد طباطبايي
 10. Ectopia Cordis: گزارش يك مورد
  عبدالرحمن امامي مقدم، نصراله استاديان، مسعود دهدشتيان، محمدرضا آرامش

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *