مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز « دوره ، شماره 29

 1. بررسي شيوع Anti-HCV مثبت در بيماران دياليزي مراجعه كننده به بيمارستان سيناي اهواز
  منوچهر مكوندي، حيات ممبيني، سيدهاشم ميرمومن، سيدمحمود لطيفي، خديجه برهانپور
 2. مطالعه سير تكاملي رشته هاي كلاژن نوع I و III در ديسك بين مهره اي موش صحرايي
  محمد طاهري مباركه، زاهد صفي خاني، حمدالله دلاويز، معصومه خالو
 3. اثر وراپاميل روي رشد طولي استخوان هاي دراز در دوران رشد در موش صحرايي
  اردشير ارضي، هدايت اله رشيدي، مريم شهابي
 4. بررسي رابطه كمردرد با چاقي
  بهروز كاظمي، محمدرضا فتوح آبادي
 5. اثر رژيم غذايي حاوي روغن ذرت بر يادگيري فضايي موش صحرايي (Rat)
  احمدعلي معاضدي، كرامت اله صلح جو، سيد هدايت اله رشيدي، رحيم چيني پرداز
 6. مقايسه اثر ضد درد عصاره متانولي گياه بادر نجبويه با مرفين و استيل ساليسيليك اسيد با استفاده از تست فرمالين در موش سفيد كوچك
  محمود رضا حيدري، محمدجواد زاهدي، عباس عسكري
 7. بررسي ميزان شيوع انحراف جانبي ستون فقرات در دانش آموزان پسر مدارس راهنمائي شهر اهواز
  زاهد صفي خاني، محمد فكور، محمدابراهيم آستانه
 8. بررسي غلظت طلا در سرم افراد وازكتومي شده و ارتباط آن با تغييرات هورموني
  سيد محمدعلي شريعت زاده، قاسم مسيبي
 9. بررسي اثرات ايمونولوژيكي عصاره سير در موش صحرايي
  مهري غفوريان بروجردنيا
 10. بررسي عوارض ناشي از نمونه برداري كبد در شيرخواران و كودكان: مطالعه آينده نگر بر روي 192 بيمار
  محمود حقيقت، محمدمهدي آراسته
 11. بررسي شيوع و علل آمبليوپي در مهدهاي كودك استان خوزستان در سال 1376
  غلامرضا خاتمي نيا، حبيب دژآگاه

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *