مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز « دوره ، شماره 21

 1. نقش گيرنده گلوتاماتي ان-متيل آمين-اسپاتيت (NMDA) واقع در هسته قرمز بر پاسخ شرطي پلك خرگوش
  مهناز طاهريان فرد، فرشته معتمدي
 2. الگويي از تغذيه با شير مادر در يكي از مراكز درماني شهر اهواز
  سيدمهدي منجم زاده
 3. بررسي ميزان آلودگي با كرمك (انتروبيوس ورميكولاريس) در مهدكودك هاي اهواز به روش گراهام
  شريف مراغي، محبوبه سميع
 4. بررسي وفور بتالاكتاماز در باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي در اهواز
  محمدجواد كجباف، محمدعلي مشهدي زاده
 5. گزارش 30 مورد بيماري هوچكين در كودكان اهواز
  خدامراد زنديان، محمد پدرام، بيژن كيخائي دهدزي، آذر حداد، منوچهر سرداري كرماني
 6. بررسي افلاتوكسين در ادرار بيماران مبتلا به سرطان كبد و سيروز كبدي
  احمد حيدري نيا، اردشير ارضي، روزبه رسولي
 7. ليپوئيد پروتئينوز (بيماري Urbach-Wiethe): گزارش دو مورد درمان با رتينوئيدها
  محمد اميديان، رضا يعقوبي
 8. كاربرد روغن بادام شيرين براي تشخيص ميكروسكوپي
  منوچهر مكوندي، محمدجواد طهماسبي، رشيد بدري
 9. بررسي پارامترهاي بيوشيميائي مرتبط با متابوليسم استخوان در بيماران كليوي قبل و بعد از دياليز در اصفهان
  سيد علي اصغر مشتاقي، محسن آني، مهدي اذاني
 10. وفور مايكوباكتريوم هاي غير سلي در بيماران مشكوك به سل در اهواز
  محمد رعايائي، كيومرث قاضي سعيدي، محمود جمشيديان، محمدجواد كجباف

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *