مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله طب و تزكيه « دوره ، شماره 30

 1. تعيين حساسيت سويه هاي مختلف yersinia pestis بومي ايران نسبت به آنتي بيوتيك ها
  حسن نكوئي دستجردي، مهدي آسمار، محمدرضا رضوي
 2. بررسي ميزان آگاهي و رفتار بهداشتي مادران در مورد نيازهاي بهداشتي كودكان در شهرستان رفسنجان در سال 1375
  فريبا طالقاني، خديجه مهديزاده
 3. بررسي اپيدميولوژي سل خارج ريوي در مراجعين به آزمايشگاههاي آسيب شناسي شهرستان همدان طي سالهاي 1374-1358 (17 سال)
  محمود ستاري
 4. بررسي اثرات و عوارض ميدازولام در تسكين و القاء بيهوشي عمومي براي جراحي هاي كوتاه مدت
  عبدالرسول حيدري
 5. بررسي وضعيت پرتوزايي طبيعي در منطقه هزار مسجد خراسان
  محمدحسين بحريني طوسي، قربان صفائيان
 6. بررسي انواع بيماري هاي پوستي بر حسب شيوع در 1007 مراجعه كننده به متخصصين پوست شهر كرمان در سال 1375
  سيمين سريزدي
 7. بررسي اپيدميولوژيك عفونت زخم هاي سوختگي به مدت يكسال در بيمارستان سوانح سوختگي حضرت امام موسي كاظم عليه السلام – اصفهان
  زهرا محمدزاده، زهره محمدزاده
 8. بررسي ميزان بروز عوارض باليني و تغييرات برخي از پارامترهاي بيوشيميايي و هماتولوژيك خون در تعدادي از زنان استفاده كننده از نورپلانت
  صغري روحي دهبنه، مژگان وزيري كاشاني، سيمين آذري
 9. بررسي اثر مصرف اتانل 12% در دوران حاملگي و شيردهي Rat بر تعداد سلولهاي نوروگليال عصب بينائي نوزادان آنها
  بهپور يوسفي
 10. بررسي فراواني مبتلايان به پسوريازيس در مراجعه كنندگان به درمانگاه پوست بيمارستان قائم (عج) مشهد طي ده سال (1375-1365)
  فخرالزمان پزشكپور، محمدجواد يزدان پناه
 11. انسداد مزمن تنه اصلي شريان كرونر چپ و گزارش يك مورد از بيمارستان شهيد دكتر بهشتي كرمانشاه
  هاشم كازراني، معصومعلي معصومي
 12. ژنتيك مولكولي، ژن درماني و چشم اندازهاي آن در بيماران مبتلا به سرطان كولوركتال
  محمدرضا نوري دلوئي، مونا حسيني
 13. ديابت و ورزش
  سيدحميد ميرخاني، مريم خدامرادي، شهرام اكرمي
 14. اخلاق در پژوهش ((پژوهش روي حيوان))
  خدابخش كرمي
 15. روزه و بيماري ها ((آيا بيماران مي توانند روزه بگيرند؟))
  رضا ستاري وند

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *