مقالات بر حسب مجله

 • بررسي خونرساني پيوند هيدروكسي آپاتيت چشمي به روش اسكن استخوان با راديو داروي 99mTC-MDP
  محمد افتخاري، احمد مهرآذين، رضا والي، ارسلان وكيلي، ارمغان فرد اصفهاني، محسن ساغري
 • جذب كليوي منطقه اي ماده نگاربرداري استخوان پس از پرتودهي به كليه
  Weidner FA, Spencer RP, Karimeddini MK
 • مقايسه و بررسي ارزش تيروگلوبولين و اسكن تمام بدن با يد-131 در بيماران مبتلا به كارسينوم ديفرانسيه غده تيروئيد
  ارسلان وكيلي، ارمغان فرد اصفهاني، حسين محدثي، محمد افتخاري، محسن ساغري
 • ارزيابي هيدرونفروز در نوزادان با استفاده از ديورتيك رنوگرافي
  Kevin K.M. Tse, Mark W. Graves, Heyman S, Alavi A
 • تشخيص آدنوم پاراتيروئيد نابجا با استفاده از اسكن راديو ايزوتروپ 99mTc-MIBI
  ارمغان فرد اصفهاني، كامران آريانا، محمد افتخاري، ارسلان وكيلي، محسن ساغري
 • گزارش يك مورد جالب از دوپليكاسيون روده باريك
  جواد اسماعيلي، حسين فروتن
 • نماي سنتي گرافيك متاستاز گسترده استخواني و بافت نرم با منشا ساركوم استئوژنيك
  Worsley DF, Kim CK, Alavi JB
 • كاربرد پرتودرماني و شيمي درماني در سرطان هاي تيروئيد
  پيمان حداد