مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پزشكي باروري و ناباروري « دوره 2، شماره 6

 1. ارتباط هورمون هاي جنسي، لپتين و شاخص هاي تن سنجي در مردان
  محسن مداح، ابوالقاسم جزايري، ريحان ميردامادي، محمدرضا اشراقيان، محمد جلالي
 2. افزايش سطح مصونيت نسبت به سرخجه در زنان باردار شهرستان اهواز طي سال هاي 78-1368
  مهري غفوريان بروجردنيا
 3. تعيين وجود آنتي بادي ضد سرخجه در خانم هاي باردار مراجعه كننده به زايشگاه هاي شهر كرمان، سال 1378
  طاهره اشرف گنجويي، محمدمهدي محمدي
 4. بررسي رابطه عفونت اوره آ پلاسما اوره آ ليتيكوم با سقط جنين
  معصومه عالي مقام، مسعود متوسلي، لطيف گچكار، منيژه فرج پور، محمد نياكان
 5. ارتباط تعداد فوليكول هاي آنترال و حجم تخمدان در پيشگوئي پاسخ تخمدان به تحريك تخمك گذاري
  نزهت موسوي فر، ليلي حفيظي
 6. اثرات متفورمين در ممانعت از بروز سندرم تحريك بيش از حد تخمدان (OHSS) در تحريك تخمك گذاري با گنادوتروپين ها در مبتلايان به سندرم تخمدان پلي كيستيك (PCOS) در سيكل هاي ART
  مرضيه آقاحسيني، اشرف آل ياسين، مژگان خليلي
 7. ارتباط بين تعداد كل اسپرم هاي متحرك طبيعي و ميزان موفقيت تلقيح داخل رحمي
  منيره جهانيان، نيره خادم، نزهت موسوي فر، عاليه ترابي زاده، فاطمه وحيد رودسري، زهره يوسفي، محسن جلالي، فيروزه شفيقي
 8. بررسي موارد حاملگي خارج از رحمي به دنبال انجام روش هاي كمك باروري در بخش ناباروري بيمارستان دكتر شريعتي
  اشرف آل ياسين، مرضيه آقاحسيني، افسانه خادمي، حجت الله سعيدي سعيدآبادي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *