مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » پايش، فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي « دوره 1، شماره 4

 1. شاخص هاي تدريس اثربخش از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كرمان
  عليرضا ظهور، طاهره اسلامي نژاد
 2. بررسي شيوع چاقي و اضافه وزن در دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهر تهران
  حبيبه مظفري، بهروز نبئي
 3. بررسي شيوع حوادث در افراد زير 20 سال شهرستان يزد
  سيدسعيد مظلومي، حسين فلاح زاده
 4. ارزيابي عملكرد بخش مدارك پزشكي بيمارستان هاي آموزشي كرمان
  منيژه آريايي
 5. ارتباط بين گروه خوني و فاكتور Rh با بيماري وبا
  محمدرضا افلاطونيان، عليرضا ظهور
 6. بررسي مورد-شاهدي عوامل خطر عقب ماندگي ذهني متوسط در كودكان 14-5 ساله بندرعباس
  سيدرضا مجدزاده، پروين ضيايي، نيكتا حاتمي زاده، شهلا فرشيدي، ساناز واثقي، بنفشه گلستان
 7. افسردگي حين بارداري: لزوم ادغام بيماريابي در مراقبت هاي خانم هاي باردار
  مژگان كاربخش، مجتبي صداقت
 8. بررسي توانايي مقابله با تنش در دستياران رشته هاي پرتنش دانشگاه علوم پزشكي تهران و مقايسه دستياران سال هاي اول و دوم با سوم و چهارم
  مژگان كاربخش، مجتبي صداقت، بهروز نبئي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *