مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » پايش، فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي « دوره 1، شماره 2

 1. ارزيابي فاكتورهاي تاثيرگذار بر انتخاب روش IUD جهت پيشگيري از حاملگي توسط زنان واجد شرايط شهرستان پاكدشت
  عليرضا باهنر، مريم سادات وحداني نيا، مريم سادات جعفري
 2. عوامل موثر در ناشنوايي حسي-عصبي كودكان
  ژيلا صديقي، فرشته مجلسي
 3. نقش رده هاي مختلف ارايه دهنده خدمات دندانپزشكي در پاسخگويي به مراجعات سال 1377 در كشور جمهوري اسلامي ايران
  بتول شريعتي، فرانك فرزدي، سيروس پيله رودي، محمدرضا اشراقيان
 4. وضعيت اشتغال دندانپزشكان عمومي به انواع خدمات درماني در بخش خصوصي و زمان صرف شده براي ارايه هر يك از آن ها
  فرانك فرزدي، بتول شريعتي، سيروس پيله رودي
 5. ارزيابي برنامه ادغام غربالگري سرطان پستان در سيستم مراقبت هاي اوليه بهداشتي كشور
  ژيلا صديقي، آزيتا گشتاسبي، غلامرضا گرمارودي، پريسا حاج سيد عزيزي
 6. بررسي عوامل زمينه ساز انجام عمل سزارين در مادران باردار
  غلامرضا گرمارودي، حسن افتخار، عزيزالله باطبي
 7. بررسي ميزان تقاضا و مراجعه براي دريافت خدمات درماني در سالمندان شهر تهران
  فرزانه مفتون، بهمن نيك پور، فرشته مجلسي، عباس رحيمي فروشاني، بتول شريعتي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *